DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1904 str. 108     <-- 108 -->        PDF

— 522 —


Nema sumnje, da de sve ove odredbe, hoje se odnose na
čuvanje i njegu sume, naći malo po malo odziva i da de ove
dosta doprinijeti, da se ne samo gospodarenje sa malim šumskim
posjedom poboljša, nego de u glavnom dati povoda, da
također visinski prohodi i brdske strmeni duž austrijske morske
obale skoro opet svoje nekadanje zelenilo zadobiju.


Vaso Vučković.


Osobne viesti.


t Gustav Hempel


dvorski savjetnik, j . r. profesor šumarstva c. kr. visoke škole za zemljoteštvo
u Beču, od godine 1884. začastni član našega hrvatsko-slavonskoga
šumarskoga društva preminuo je u dobi od 62. godioe dne 29. lipnja


o. g. u Putzmannsdorfu kraj Beča na srčanoj boljetici, koja ga već više vremena
mučila. Pokojni prof. Hempel, rodjeni Saksonac. svršio je ponajprije
nauke u kr. saks. rudarskoj akademiji u Freiborgu, nu kako su mu
radnje u kemijskom laboratoriju ugrozile zdravlje, posvetio se je s privolom
roditelja šumarstvu, za kojim ga je već odavno srce vuklo, te
svršio šumarske nauke u kr. šum. akademiji u Tharandtu. Po tom stupio
je u saksonsku državnu službu, te je službovao i kod ureda za uredjenje
šuma, a iza toga postao asistentom na šumarskom institutu sveučilišta
u Giessenu. Odavle pošao je za profesora šumarstva na E´rancesco-Josephinum
u Modlingu kraj Beča, ujedno suplirao odavle neke šumarske
discipline u bivšoj c. kr. šumarskoj akademiji u Maria-Brunnu. U to
pozvan je za profesora šumarstva na sveučtlište u Giessen, nu tom se
časnom pozivu nije odazvao, jer je medjutim prigodom prenosa šumarske
nastave sa akademije mariabrunske na c. kr. visoku školu za zemljoteštvo
u Beču, imenovan i na ovoj visokoj školi izv. profesorom šumskoproizvodne
struke. Od g. 1880. jav, red. profesorom službovao je pokoj.
Hempel sve do svoje smrti na tom zavodu, i stekao si za bečku c. kr.
visoku školu za zemljoteštvo velikih zasluga. Kao začastnoga člana na