DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1904 str. 107     <-- 107 -->        PDF

— 521 —


čavajudi pučanstvo zatim nadzirući, da se obdržavaju šumske
zakonske državne odredbe. Isti obavljaju šumsku policajnu
službu i njihovim poticajom mnoge su oblasne korisne odredbe
za održanje šuma donesene i njihovim nastojanjem provedene.
Među ovima može se istaknuti kontrola, koja je u zadnje vrijeme
uzpostavljena za unutrašnju drvarsku trgovinu, usljed čega
je mnoga šuma od prijetećeg uništenja očuvana Za sada su
zaposleni u zemlji 11 šumskih tehničara, 8 lugara, 7 šumarskih
pomoćnika, 7 općinskih šumara i 573 šumska nadziratelja. Ovi
zadnji su slabo plaćeni i uplivu autonomnih oblasti su jako
podvrženi, radi toga često zanemaruju svoju službu, da si drugim
zanimanjem pribave uzgrednu zaslužbu.


Da se šumska kultura podigne, osnovano je u zemlji više
državnih šumskih vrtova, u kojima su zaposleni kotarski šumarski
tehničari uz pripomoć lugara, šumarskih pomoćnika i
nadziratelja, koji godišnje bogati biljni materijal proizvađaju.
Isti su organi dosada provađali umjetno pošumljivanje iz državnih,
zemaljskih i općinskih sredstava, poimence u bujičnom
području i u drugim položajima, gdje je ponovo podizanje šume
bilo nužno iz osobitih javnih interesa ili iz zdravstvenih i estetičnih
razloga.


Na ovaj način neka se i dalje nastavi, pošto su uspjesi,
koji su do sada postignuti, dosta povoljni.


Hoće li se ozbiljno pomišljati na to, da se racionalnije
gospodarenje maloga šumskoga posjeda podigne, nužno je u
prvom redu, da se povisi broj kotarskih šumskih tehničara,
lugara i šumarskih pomoćnika, koji bi imali obratiti u glavnom
pažnju na gospodarenje sa općinskim posjedima, čime bi poučavaj
uć mogli uplivisati i na male šumske posjednike i šumske
kulture u većoj mjeri, a također mogli bi obratiti pažnju i na
važnije privatne posjede.


Od velike bi koristi bilo, kad bi se pučanstvo već u pučkoj
upućivalo u šumarsku pouku time, da se uvršćuju zgodna štiva
u čitanke i da se uvedu praktične vježbe pri uzgoju bilja u
školskim vrtovima.