DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1904 str. 106     <-- 106 -->        PDF

— 520 —


grmlja može nadi. Znatna zloupotreba primjerena je u šumama,
gdje se jasen nalazi. Ovaj se poimence svake godine liši klaštrenjem
svoga lišća i granja, koje se složi u stogove (plastove),
te se upotrebljava za prehranu marve osobito koza. ako prilike
vremena ne dozvoljavaju, da se na pašu tjeraju. Ne biva
rijetko, da se stabla, na nekoliko metara od zemlje okrešu, i
što je sasvim prirodno, zastaju daleko u razvoju, a mnoga i
posvema propadnu. Tako je zemljište lišeno šumskoga zastora,
izloženo štetnim atmosferskim uplivima i podvrženo opustošenju,
na strmim položajima a i na uzvišenom mjestu lako se
zemljište osuši od vjetra, a isto tako lako ga oborine isperu,
ili se najmanje pretvori u sterilno stanje, koje je za dalnji
uzgoj drva manje sposobno, i koje je za normalni obrast na
dotičnoj površini sasvim nemoguć.


O kakovoj racionalnoj upotrebi listnica po mudrom učitelju
Vesselj-u ne može još ni iz daleka biti govora. Mnogo
se drva upotrebljava u nekim djelovima zemlje, osobito na
otocima, da se postave i poprave ograde na granici šumskih
goleti (Ovčici), koje su stavljene u kulturu. Tim više treba
osuditi i ne može se to opravdati, što u zemlji ima kamena
svuda najbolje vrsti na pretek za ograđivanje zemljišnih kultura.


U crno borovim šumama vrši se smolarenje samovoljno
i na neshodan način, te neko stablo, usljed postepenog ili posvemašnjeg
ogulenja kore doljnjega dijela, propadne, ili se učini
neupotrebivim za korisnu gradu, a sastojina se malo po malo
prozrači, te se i zemljište u svojoj produktivnosti pogorša.


Najveća se šteta bezuvjetno prouzroči paljevinom i samovoljnim
krčenjem, da se nesposobno šumsko zemljište pretvori
u višu gospodarsku ili vredniju kulturu, čije se plitko, mršavo
tlo za kratko vrijeme pretvori u kras i svaku prihodnu sposobnost
izgubi i opustoši.


Napokon bi se imao nedostatni šumski nadzor istaći.


!)a se svladaju nebrojene poteškoće, brižno su uplivisali
šumarski organi političke uprave, koji su skoro jedini šumarski
stručnjaci u zemlji, povodom svoga službenog putovauja pou