DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1904 str. 105     <-- 105 -->        PDF

— 519 —


cijelu zemlju. Ima svakako i mnogo iznimaka u odnošajima,
buduć je u zemlji tadašnja šumska površina najviše povodom
opasnog djelovanja ljudi i životinja veoma ograničena. Obrast
šume daleko je pao ispod normalnog i zemljište izvrženo elementarnim
uplivima, osobito čestim sjevernim burama i neposrednom
djelovanju žarkih zraka južnog sunca, pokazuje osebine
drugih kraških zemalja. Jedna znatna površina gotovo je opustjela,
a mogla bi se još spasti samo brzom akcijom državnih
organa i velikim svotama iz javnih sredstava od posvem.ašnje
neplodnosti.


Glavne neprilike, koje su se primjetile pri gospodarenju
sa još postoječim malim šumama u Dalmaciji jesu slijedeće:
provađanje sječe u nezgodno godišnje doba i" sa neprikladnim
oruđem, napose što ee tiče pripravljanja gorivog materijala za
palenje vapna u vapnenicama, a isto tako dobivanja kolja za
vinograde; neostavljanje potrebnog broja valjanih stabala sposobnih
vrsti drveća u pomladnim djelovima šume; gotovo posvemašnje
propuštanje umjetnih kultura za pomlađivanje, ili se
jako malo ide za tim, da sječine budu na okupu, u kojima
malo po malo preuzima maha podređeno grmlje i manje vrijedno
drvlje; kratka ophodnja u sumama niskoga uzgoja; prekomjerna
prozraka sastojina visokih šuma; prekomjerno protupravno
stelarenje; pašom kroz cijelu godinu, pošto je zima
većinom bez snijega, a tjera se na istu prevelika množina marve
svake vrsti poimence koza, bez ikakova obzira na pomlađivanje
šuma. Pasuća marva u obc´e, osobito koze tjeraju se bez pastira
u šumu, ili se povjerava čuvanje djeci, te zalazi bez zapreke
u tuđe i vlastite zabrane mladih šuma i kultura, kojima
se time najosjetljivija šteta nanaša. Marva se hrani napose kad
nema trave, osobito zimi i proljeće pupoljcima, mladim izbojcima
i granama drvnih raslina, koje, obrstene, u svome razvoju
zaostaju i zakržljave. Ovim nuzužicima ima se najviše
pripisati, da se još postojeći šumski ostanci Dalmacije većinom
sastoje iz kržljavih, grmastih sastojina, u kojima se osobito u
višim i srednjim predjelima razno savitog niskog drveća kao i