DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1904 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 416 —


Franjković Gj., Rendulić M., Pavlić J., Sušić N., Šepić P., Steininger J.,
Minić M., Grnić V., Starčević I., Turkalj M., Turkalj J., Karić M., Priić Gj., Oštarčević
L, Krpan A., Brozičević M., Tomić J., Trbović R., Hrljević I., Manojlović
J., Šepić K., Šubat N., Perković J., Stipić I., Dembić F., Klarić J.,
Dukić V., Badrić S., Komlenović A., Mlicić P., Crevar R., Heraković J.,
Heraković, P., Grdošić M., Skočić T., Cumura A., Dukić D., Forenbacher
K., Marković S., Flajpan J., Robetić S., Miletić M., Klobučar A., Grnković
D, Ferković T. Obradović A., Tkalčević M., Kosanović L., Božić
G., Manojlović M., Tomac J., Birtić Gj., Mrazović M., Kosanović S., Lipovac
L, Kovaćević J., Solar J., Pavlović J., Bobić V., Kosanović S.,
Kolaliović Gj., Krašić M., Požgaj J., Razer F., Grković D., Tatalović N.
i Kovač F., te 50 fil. za Sabljaka P.; Brosig Lj, 20 K.


Priposlano. Od našega člana i odbornika g. kr. žup. šum. nadzornika
u m. V. Dojkovića primili smo sliedeću ubaviest, za koju nas moli, da ju u
ovaj broj našega lista uvrstimo, ista glasi: Zaokupljen već evo peti tjedan
plovbom drva, koja poradi osobito tegotnih okolnostih sve moje sudjelovanje
iziskuje, ne dospjevam za sada, da se osvrnem na prigovore koli slavnog
uredničtva toli p. n. g. šum. nadzornika Borošića, kojimi su moj članak


o naputku
za uredjenje šuma popratiti izvoljeli. Učiniti ću moći to istom
nješto
kašnje, o čemu obavjest p. n. gg. drugovom znanja radi.
Toplini sudruškim pozdravom iz ovamošnjeg alpinskog raja


Vilim l)o;liović,


kr. žup. šum. nadzornik u m.
U Kamniku, 20. lipnja 1904.
I sami smo znatiželjni, što bi se u toj stvari još pisati moglo. Ur.


Oglas dražbe.


Dne 4. srpnja 1904. o 11 sati do podne obdržavati če se kod kr.
šumskog ureda u Otočcu dražbena razprava putem zatvorenih pismenih
ponuda glede prodaje 78")9 jelovih, 1393 smrekovih te 5155 bukovih
stabala nalazećih se u okružju 3, 4 i 5 sjekoreda III. kr. šumarije u
Ljeskovcu va izradbu od pet (5) godina dana.


Izklična ciena 238862 kruna, žaobina 5000 kruna.


Dražbeni i ugovorni uvjeti mogu se ugledati kod kr. šumskog
ureda u Otočcu i kod kr. šumarije u Ljeskovcu, te će se na zahtjev i
dostaviti.


U Otočcu, dne 16. svibnja 1904.*


Kr. šumski ured.


* Za ovaj se oglas pristojba računati ne će. Ur.
Dr^d,iuje [vau Part>»š, prof. šum. akademije u Zagrebu. Tiskara C. Albrecht(J. Wittasek).