DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1904 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 342 —


Ovaj poziv razposlan je u ogulinskoj županiji na sve kr.
šumar, tehničare političke uprave, na kr. držav. šumare, na
šumare ogulinske imovne obdine i privatne šumare.


Kakovi je odziv taj posao našao, i da li je »klub šumarah
u Ogulinu« definitivno ustrojen, javiti ćemo. (Do sele još nismo
nikakovu ubaviest primili. Uredn.). Vac.


3I1IST.A.IC.


Osobne viesti.


Iinenovanja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao
je imenovati: nadšumara im. obć. brodske Milu Maslek a šumarnikom
i upraviteljem gosp. ureda iste im. obćine; kot. šumara im.
obć. brodske Jaromira Vidale a nadšumarom iste im. obćine; šumarske
vježbenike Franju Neforović a kod im. obć. gradiške i Dušana Zeca
kod U. banske im. obćine šumarskim pristavima, sve sa sustavnim, beri
vima.


Svršeni šumarski akademičari Viktor Pichle r i Slavoljub pl.
pl. Phillipović imenovani su, i to: prvi knežev, šumarskim vježbenikom
u Slatini, a potonji knežev, šumarskim pristavom u Erdeviku.


Premještenja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije
obnašao je u statusu zemaljskih šumarskih činovnika premjestiti: kr.
zem. šumar, nadzornika II. r. Marina de Bonu, dodieljenog na službovanje
kr. žup. oblasti u Belovaru, natrag kr. zem. vladi, odjelu za unutarnje
poslove u Zagrebu, nadalje kot. šumara Milana Žibrat a iz Kostanjevca
u Krapinu, Slavoljuba pl. Teklić a iz Djakova u Ludbreg,
Nikolu Plešu iz Ludbrega u Kostanjevac i Petra Pulj ević-Ni kolic
a iz Krapine u Djakovo.


Umro. Kako nam osmrtnicom javiše umro je dne 2. svibnja nakon
duge i težke bolesti Mijo S m 0 I č i ć računarski oficijal imovne obćine
brodske u mladjahnoj dobi od ´62 godine. Pokojnik svršio je svojedobno
šumarske nauke u bivšem križevačkom šumarskom učilištu, nu kasnije
službujući kod imov. obćine brodske posvetio se je konačno računarskoj
struci, a bio je već od više godina članom I. raz. našega družtva. „Pokoj
mu vječni".