DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 77     <-- 77 -->        PDF

— 291 —


mačkih država imade najviše šuma u Bavarskoj, VViirtemberžkoj i Elsas-
Lothrinškoj — dakle u obće u južnoj Njemačkoj. U Bavarskoj i Saskoj
umanjila se je šumska površina u posliednje vrieme dosta znatno — a
nasuprot je opet porasla u Badenskoj, Oldenburžkoj i Meklenburžkoj.
S obzirom na posjed, odpada na privatne šume 467o, na državne 337o
a ostatak od 2l7o spada obćinama. Prihod drva iznosio je u svim njemačkim
šumama kojih 20 milijuna maraka za gradjevno drvo, 18 milijuna
za gorivo a 10 milijuna maraka za kiće. h


Broj 21.203.


Ogl


U smislu naredbe kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove
od 5. siečnja 1883. br. 21295. ex 1881. obdržavati će se izpit za računarsku
struku kod gospodarstvenih ureda imovnih obćinah u bivšoj
hrv.-slav. Vojnoj Krajini dne 9. i sliedećihdanamjesecasvibnja
1904. u šumarskom odsjeku ove kr. zemaljske vlade, pred povjerenstvom,
koje je u tu svrhu postavljeno.


Oni kandidati, koji se žele podvrći rečenom izpitu, imaju za dozvolu
polaganja istoga izpita svoje propisno obložene molbenice najkasnije
do 30. travnja 1904. podnieti kr. zemaljskoj vladi, odjelu za unutarnje
poslove, putem predpostavljenoga ureda, odnosno nadležne političke
oblasti.


U Zagrebu, 8. travnja 1904.


Kr. hrv.-slav.-dalin. zemaljska vlada, odjel za unutarnje
poslove.


Poaeiv na predplatu.


želim izdati „Praktičnu geometriju ili geodeziju" sa dodatkom
tahimetrije i fotogr ametr ij e, za prakt. inžinire, mjernike, geometre,
za šumare i ekonome, te za slušatelje srednjih škola i t. d., na
temelju moga 27-godišnjeg izkustva kao profesor predmeta i prakt.
inžinir.


Cijena djelu jest 5 K. nakon dostave knjige.
Pošto je izdanje ovisno samo o većem broju naručabah, to molim
za što mnogobrojniju predplatu na podpisanu adresu:


F. pl. Kružić,
prof. tehn. srednje škole u Sarajevu.
Dredjuje Ivan Partaš, prof. šum. akademije u Zagrebu. Tiskara C. Albrecht(J. Wittiisck).