DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 76     <-- 76 -->        PDF

— 290 —


da će više od 5 hiljada njih, za vreme spomenutog iiongresa stanovati
u posebnom logorištu na izložbi. T. z. „kraljevski susjedi" to je ženska
zajednica sa kojih 140.000 članova, kojoj je zadaća promicanje interesa
šumarstva, da će takodjer biti sa kojih 20.000 članova na tom kongresu
zastupana.


Ova nam viest doista „amerikanski" zvuči. Uredn.


Umjetno drvo priređjeno iz treseta, novo gradivo. Arhitekta
Hemmerling u Draždjanima, pronašao je način, kojim se i manje vredni
treset po patentiranom postupku Helbinga, može pretvoriti umjetnim
načinom u njeku vrst drva. Helbing uzimlje u to ime svježe iskopani
treset, kojemu još u vlažnom stanju primjesa stanovitu količinu vapnenog
hidrata njeke aluminijeve mješavine, a ciela se ta smjesa onda preša i
suši. Tako dobivene ploče, moći je onda isto tako obradjivati kao što i
drvo, moći ih je polivati i ličiti, a uza sve to još su za 33 do 50"/o
jeftinije od hrastovoga drva. Izradjeno to umjetno drvo nije higroskopično,
a moći ga je svagdje upotrebiti bez svakog dalnjeg ličenja ili
impregnacije. Osobita je vriednost tog tresetnog drva osim velike njegove
čvrstoće još i ta, da je nećutljivo protiv topline kao i raztrošbi
od gljivica. Polag iztraživanjah kr. saskog pokušališta u Draždjanima,
spada to treselno drvo medju „polagano goruće" tvari, pak je s obzirom
na to osobito sgodno i za takove gradjevine, kojima prieti pogibelj od
požara. Nepromjenljivost toga drva u vodi i na zraku, čine ga uz to
osobito sgodnim za uporabu u brodogradnji kao i kod gradnje željezničkih
vagona, zatim za nutarnje gradnje kod zgrada, za taracanje cesta
i u tvornicama, kao šio i za proizvodnju željezničkih podvala, u koju
se svrhe ne treba ni impregnirati. Trdoća i odpornost tog novog gradiva
odgovaraju posvema onomu tvrdih vrsti kod naravnog drva.


Budu li se sve te predmjeve i doista obistinile, biti će taj izum
od neizmjerne važnosti po unovčenje mnogih po svem svijetu velike površine
zapremajućih a danas većim dielom još pustih i bezvriednih tresetišLah.
Je


Šmue u Njemačkoj. Glasom podataka priobćenih u „Vierteljahreshefte
zu Statistik des Deutschen Rciclies" zapremalm šume, g.
1900 u Njemačkoj oko 14 milijuna ha. iliti 26"4 od sveukupne površine
tla. Od toga dolazi na šume četinjače oko 9V2 milijuna, a na listaće
šume 4´^ milijuna hektara, pri čemu je još i to iztaknuli, da po
vršina četinjastih šuma zadnjih 20 godina vidno raste na račun šuma
listača. Od četinjastiti šuma, zapremaju borici oko 572 milijuna liektara,
smrekvici 2V2 milijuna, dočim na jelike jedva 300.000 odpada.
Najviše šuma imade u pruskoj pokrajini Hessen-Nasau t. j . 40"/(„ zatim
slicde Brandenburžka, Poranjska, Šlezka i Westfalska. Od ostalih nje