DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 75     <-- 75 -->        PDF

— 289 —


Pruska sa 923 člana ili 48"/„j kraljevina Bavarska sa 172 člana ili 9´yn
Wiirtemberžka sa 8(3 člana ili 4"/,j, Badenska sa 103 člana ili 5"/,,, kia-
Ijevina Saska sa 156 člana ili B"/,,, a ostatak od ukupno 383 člana ili
23"/,, odpađa na ostale njemačke zemlje. Predsjednik bio je družtva
carski nadšumarnik Ney u ilfetzu. Prihod družtva iznosio je g. 1903.
ukupno 20.900 Maraka, raztiod 12.300 Maraka preostao jo dakle višak


od 8000 Maraka.


Prošlogodišnja glavna skupština obdržavana je 11. i 12. kolovoza
u Kielu; skupštini je prisustvovalo više od 500 učesnika članova.


Na skupštini su razpravljena medju inim i sliedeća pitanja: „Koja
su izkustva u novije doba učinjena s obzirom na šumske zajednice, i
koja su se sredstva pokazala shodnima za unapredjenje istih"? Zatim:
„Kakova su iskustva stečena s obzirom na pošumljena pustoših po sjeverozapadnoj
Njemačkoj?"


Osim toga još su razpravljena i pitanja o uredjenju sjemenjara
za dobavu borovog sjemenja (Kiefernsamendarrn) kao i uredjenju vatrojavnih
postaja (Feuerwachtiirme) po šumama. —/,-.


Proizvadjaiije špirita iz pilovine. Norvežki lučbar Simonson u
Ghristianiji pronašao je novi jeftini način proizvodnje špirita iz pilovine.
U tvornici što ju je Simonson prošle godine u to ime podigao, preradjuje
se pilovina pod velikim tlakom sa sumpornom kiselinom tako, da
se pri tom staničevje drva pretvara u slador, koji se onda s pomoćju
kvasa na slični način sve do vrienja dovodi, kako je to i do sada bilo običajno
kod proizvodnje špirita. Alkohol koji se usljed tog vrijenja razvija, taj
se onda destilira tako, dok svojom vrstnoćom ne postane skroz ravan
onomu, koji se je i dosadašnjim načinom proizvodnje dobivao. Sto kilograma
pilotine daje 6 do 7 litara čistog špirita, na osim toga dobivaju
se pri tom još i neki drugi vriedni nuzproizvodi, poput methyalkohola
i octene kiseline. U norvežkoj se je do sada plaćao špiritus dobiven iz
krumpira po 100 kg. sa 25 Maraka, dok sada na gori opisani način
iz pilovine proizvedeni špirit samo 15.60 Maraka stoji. Kako i u nas
mnoge pilane još prekomjernu količinu, dosada u obće neuporabive pilotine
proizvadjaju, bilo bi vredno, da se tom novom izumu i kod nas
primjerena pažnja posveti. —h


Veliki kongres šamara obdržavati će se mjeseca rujna t. g. povodom
svjetske izložbe u St. Louisu u Americi. Kako razna amerikanska
šumarska družtva sama ukupno više od 750.000 članova broje, to se
sazivači kongresa, kojima je na čelu general Mithebl, nadaju da ćo tom
sastanku prisustvovati kojih 150.000 članova šumara.


Šumari sami, koji su tamo po vojaičku organizovani, sačinjavaju
uniformiranu zajednicu sa više od 80.000 (? Ured.) članova, od kojih
22