DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 72     <-- 72 -->        PDF

— 286 —


se ta pruga ima izgraditi kao uzkolračna poput pruga bosanskih. Doista
se moraju naše luke bojati pogibelji, da se promet njihovoga zaledja od
njih ne odvrne, a to bi dobrim dielom i bilo uslied priključka oglašene
pruge na riečku prugu. Prigovori glede uzkotračnosti mislimo, da nisu
od tolike važnosti.


Različite viesti.


t Hugo Hitschmann. Dne 17. pr. raj. umro je u Beču u dobi
od 66 godina Hugo Hitschmann, muž, koji si je naročito za peoridičku
literaturu gospodarsku i šumarsku u Austriji stekao velikih zasluga, to
je s toga u krugovih gospodara i šumara bio poznata ličnost. Naročito
i u krugovima šumara stekao je mnogo prijatelja time, što je prvi pokrenuo
izdanje šumarskoga tjednika pod imenom „Oesterr. Forstzeitung",
koji i danas još pod imenom „Oesterr. Forst- u. Jagdzeitung" izlazi u
Beču, te je i u našim domaćim šumarskim krugovima poznat i uvažen
časopis. Pokojnik službovao je u mladjim danima u Osredku u Hrvatskoj
te je s tog imao i u Hrvatskoj mnogo znanaca i prijatelja. „Slava mu" !


Državni izpit za samostalno Todjenje šumskoga gospodarstva,


koji bi se bio imao u proljetnom roku o. g. dne 25. i sliedećih dana
pr. raj. obdržavati, morao se je zbog nenadano buknulog željezničkog
štrajka odgoditi, to će se istom dne 2. svibnja i sliedećih dana u Zagrebu
držati. Izpitu u ovom roku prijavilo se je u svemu jedanajst kandidata.
0 uspjehu izpita izviestit ćemo u sliedećem broju.


Suiuski požari. Netom što je nastalo proljeće, već se je desilo
više velikih šumskih požara u susjednoj Ugarskoj, te je žrtvora plamena
palo već nekoliko tisuća rali šume.


Šnme u austrijskim zemljama polag stanja u g. 1903. Sveukupni
prihod državnih šuraa i zavoda u Austriji, preiiminiran je,
glasora državnog proračuna za t. g. 1904., sa ukupno 15,583.720 kruna,
prema 14,865.000 kruna u prošloj godini 1903. tomu nasuprot stoji
razhod iliti izdatak od 13,260.850 K. (God. 1903. iznosio je 12,321.990 K.),
pokazuje se dakle prema tome čisti priliod od 2,322.870 K. (prema
2,543.670 K. u god. 1903.). Površina državnih šuma u Austriji, obsizala
je koncem g. 1902. sveukupno 1,140.211 ha, od koje površine i opet
odpada na sarae šume 715,375 ha, na gospodarska zemljišta 76,298 ha,
ostatak od 348538 ha pako na neproduktivna tla.


Prihod na drvu u tim šumama izkazan je za g. 1904., sa ukupno
2,167.742 km., i to 1,108.939 m^ goriva i 1,073.180 ra´ gradjevnog i
tvorivog drva, te 108.130 hl. drvenog ugljena.


Novčana vriednost početnih materijalnih zaliha ocienjena je sa
3,342.247 K. a konačne tvarne zalihe pako sa K. 3,283.284. Cisti prihod