DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1904 str. 71     <-- 71 -->        PDF

285 —


Time bi bio svršio sa načelnim prigovorima pisca pripomenaka,
a sliedećim osvrnuti ću se na prigovore, što ih je
pisac iznio, glede pojedinih propisa naputka.


(Nastavit će se.)


šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Novo je izašlo :


Dengler: Untersuchungen iiber đie Verbreitungsgebiete einiger
forstlich u. pflanzengeographisch wichtigen Holzarten in Nord- u. Mitteldeutschland.
Ciena 6 K.


Gerhardt: Fischwege u. Fischteiche. Die Arbeiten des Ingenieurs
zum Nutzen der Fischerei. Ciena 6.
Heinrich: Diinger u. Diingen. Anleitung zur Verwendung von
Stali- u. Kunstdtinger. Izašlo u Berlinu kod Parey´a. Ciena 1´8 K.


Promet i trgovina.


u prošlom broju spomenuli smo, da se promet s i-aznora robom
na drvarskom tržištu dobro razvija, te da su povodom toga i ciene te
robe u glavnome povoljne. Zadnjih mjesec dana nije se situacija u nikojem
pogledu znatnije promienila. Polag izvještaja ^Holz-Zeitunga", —
novinah, koje izlaze kao prilog „Agramer Lloyda", — priobćenog u zadnjem
broju spominje se samo to, da je prodja mekane robe postala nešto
slabijom, nasuprot pako, da se je za francuzku hrastovu dužicu, naročito
slavonsku, počelo već sada nešto više pitati. Ovo je povoljan znak
i to tim više, pošto je poznata činjenica, da francuzki importeri redovno
iz svoje reserve izstupaju istom koncem svibnja i kasnije, kad je već
pogibelj proljetnih mrazova definitivno minula. -— Ostala hrastova roba
još je sveudilj u dobroj cieni, dapače mnogi drže, da će ciena toj robi
još i porasti, i to s razloga, što misle, da se ne će te vrsti robe toliko
ove godine na tržište donieti, kolika je na njoj potreba.


Proti „gornjo-krajiškoj željeznici", o kojoj smo u prošlomu broju
izviestili, diglo se je javno mnienje, jer je nezadovoljno s linijom Ogulin—
Bihač, koja da bi osobito štetna bila po naše primorske luke, naročito
po grad Senj ; a mnogi su nezadovoljni i zbog toga, što je rečeno, da