DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1904 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 207 —


noga predsjcdničtva nastojati, da nara družtvo procvate, te bude moglo
plemenitoj svrsi, zbog koje je ustrojeno, podpunoma udovoljiti.


Imenovanja. Ban liraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao
je imenovati: šumar, pristava imovne obćine križevačke, Stjepana
viteza Csikoša, kot. šumarom iste imovne obćine, nadalje šumarskoga
vježbenika kod imov. obćine petrovaradinske, Svetozara Radojčića ,
šumarskim pristavom kod iste imovne obćine, oba sa sustavnim berivima.
— Kr. ug. ministar za poljodjelstvo obnašao je imenovati u statusu
činovnika kod uprave državnih šuma u Hrvatskoj i Slavoniji naslovnog
šumarnika, Alberta Rosmanitha , kr. šumarnikom.


Kod vlastelinstva u Dolj. Miholjcu imenovan je: šumar Robert
Link a nadšumarom u Laciću, a šumarski pristav Lambert Kriškovi ć
okružnim šumarom kod šumarskog ureda u Dolj. Miholjcu, te mu je
povjeren posao oko triangulacije, dočim je šumar, pristavOskar Seide l
imenovan upraviteljem šumarije kućanačke u Jasenovači.


Družtvene viesti.
Novi član utemeljitelj. Uprava vlastelinstva Kutjevo braće Turkovića
pristupila je kao član utemeljitelj u naše družtvo, uplativ odmah
svotu od 200 K. u blagajnu družtvenu. Ugledali se u taj primjer i drugi
imućnici!


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Novo je izašlo :
Hufnagl, Der Holzhandel in seinen Gruadlagen, Wegen u. Zielen.
Ciena 1 K.
Kožešnik: Die Asthetik im Walde, die Bedeutung der Waldpflege
unđ die Folgen der Waldvernichtung. Ciena 1´2 K.


Westermayer: Leitfaden fiir die Forsterpriifungen. Ovo je djelo
pisano s osobitim obzirom na pruske šumarske odnošaje, a da je u Njemačkoj,
naročito u Pruskoj, našlo mnogo priznanja dokazuje najbolje činjenica,
što je evo doživilo već i 10. izdanje. Ciena je djelu 6 K.


Staatsforstverwaltung u. Forstverwaltunspolitlk, die sachsische


das 19. u. 20. Jahrhunderts. Izašlo je nakladom Arnoldove knjižare u


Draždjanima. Ciena I K.


Fron, Sylviculture. Izašlo u Parizu kod J. B. Balliere & Fil.


Adressbuch der Adressbiicher. Izašlo u Leipzigu kod Schulze i dr.


Ciena 0´75 mar.


JioU: Unsere essbaren Pilze in natiirlicher Grosse dargestellt u.


beschrieben mit Angabe ihrer Zubereitung. Ovo je već 6. izdanje ovoga


djelca ukrašeno sa 14 tablica sa bojađisanim slikama. Izašlo u Tiibin


genu nakladom knjižare Laupp´ove. Ciena 2 marke.