DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1904 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 206 —


jestan sam si takodjer, da moje mnijenje dijele i ostali akademičari,
jer poznavajući do sada sve akademičare, koji su absolventi
i koji su sada na akademiji, znam, u koliko mi je u
opde bilo moguće saznati, da ni jedan akademičar nije nikada
zlo se izrazio proti Križevčanima, a to mogu posvjedočiti i ona
gg. kolege, koji su svršili u Križevcima, pa 3u kasnije bili kaa
izvanredni slušatelji na akademiji.


Neka nam dakle bude geslo: Sloga izmedju bivših slušatelja
križevačkog zavoda i akademičara zagrebačke akademije.


M. B., šumarski vježbenik — akademičar.
Osobne viesti.


Lična viest. Njegovo carsko i kralj, apostol. Veličanstvo obnažio
je previšnjim riešenjem od l´d. ožujka o. g. premilostivo odrediti, da se Ferdo
Zikmund o vsky, odsječni savjetnik kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade
i zemalj. šumarski izvjestitelj na vlastitu molbu, a bolesti radi, stavi u
trajno stanje mira.


Umirovljenjem gosp. kr. odsječ, savjetnika F. Zikmundovskoga,
mnogogodišnjeg šefa šumarskog odsjeka naše kr. zemalj. vlade, izstupa
iz aktivne službe vrlo markantna ličnost, kojoj je u razvoju našeg autonomnog
šumarstva bila dosudjena odlučna uloga. Gosp. savjetnik F.
Zikmundovski stajao je već više od deset godina na čelu našega autonomnoga
šumarstva, koje je za njegovo doba skroz reorganizovano i
to ustrojstvom posebnoga šumarskoga odsjeka kod kr. hrv.-slav.-dalm.
zemaljske vlade u Zagrebu i izdanjem važnih zakona za naše šumarstvo,
tako: onog o uredjenju šumarske službe kod naše političke uprave, za
tim zakona, kojim se uredjuje stručna uprava i šumsko gospodarstvo u
šumama stojećim pod osobitim javnim nadzorom, a odpočelo se je i zagradnjom
bujica pod njegovim rukovodstvom nakon izdanja zakona o uredjenju
bujica. I u našem družtvu kojemu je danas podpredsjednikom. a kojemu
je bio i predsjednikom, razvio je g. odsječ. savjetnik F. Zikmundovski
još kao predsjednik uporno djelovanje, da družtvo flnancijalno ojača, te
je u glavnom njegova zasluga, da je družtvo moglo izgraditi svoju palaču


„Šumarski dom" u Zagrebu i pristupiti k ustrojenju svog šumarskog
muzeja, koji je danas jedno od važnih naučnih pomagala za slušače kr.
šumarske akademije. Nadamo se, da će gosp. savjetnik F. Zikmundovski
i nadalje posvetiti svoje sile napredku našega družtva i u kolu družtve