DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1904 str. 54     <-- 54 -->        PDF

-^ 160 —


(t. ZV. sporiđije); ove se ali mogu razvijati dalje samo onda, ako opet
padnu na lišće žutike, odakle tada novi kružni tijek počinju. Žitna snijet
može se samo uz pomoć žutike razvijati i ´radi toga je krčenje iste u
blizini žitarica jedino sredstvo, da se iste od snijeti očuvaju.
Imade još i drugih vrsti veliki broj snijeti, koje se na isti način
sairio pomoću svoje osobite gospodarke biljke dalje razvijati mogu.
Kao najpoznatije i najraširenije take gospodarke biljke mogu se nazvati
slijedeće: cypresina mlječika, čija je snijet grašku škodljiva; zatim


t. ZV. pačije gnijezdo, i ona biljka, koja se često u lisnatoj šumi može
noći t. ZV. krušina, koje su međugospodarke osobito štetne nametnice
Već prije nekoliko stotina godina bijaše pažljivim poljodjelcima
palo u oči, da se žitna snijet i žutika uvjek istodobno pojavljivahu, ali
tek u novije doba je dokazano, da žitna snijet samo uz pomoć žutike
uspjevati može. S toga se preporuča, da se žutika u parkovima, koji u
blizini žitnih polja leže, sa drugom neđužnijom uresnom biljkom zamijeni.
V. V.


Siedka lovina. Pod konac prošloga mjeseca imali smo prilike
u Zagrebu viditi nađjeven eksemplar riedke divljači, koju je još na


21. siečnja o. g. u svojem lovištu kraj Čabra u Gorskomu kotaru
ustrielio trgovac g. Miroslav Križ. Bio je to divlji jarac (Capra Aegagrus,
Benzoar-Ziege) divljač, koja inače živi u planinama Grčke i na susjednim
grčkim otocima. Da je ova divljač čak ovamo u brda našega Gorskoga
kotara zalutala, moramo se tim više čuditi, što je ni u susjednim okupiranim
zemljama ne ima. Ustrieljeni eksemplar važe do 30 kilograma,
a rogovi su skoro pol metra dugački, a sjeća dosta na alpinskoga
kozoroga.
K članka g. šamara G. Vaca objelodanjenom u zadnjem broju
našega lista pod naslovom: „Na obranu časti" primili smo od jednoga
absolventa naše šumar, akademije člančić, kojim isti poriče, da bi
medju našim akademičarima vladala struja protivna šumarima-križevčanima,
već da ono, što je bilo pisano u N. L. može biti jedino
neopravdano mnienje pojedinca. Poznajući nazore naših mladih akademičara,
možemo reći, i to ovlašteno, da je tomu doista tako, ter oni
osudjuju ne samo tvrdnje, koje su dale g. Vacu povoda, da je napisao
gorespomenuti članak, već u obće svaki napadaj na svoje drugove
stručare križevčane. Rečeni člančić priobćit ćemo u budućem broju, jer
nam obilje gradiva toga sada ne dozvoljava.


Natječaj.


Kod šumarskog ureda vlastelinstva Kutjevo ima se popuniti mjesto
šumara, eventualno šumarskog pristava i šumarskog vježbenika.