DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1904 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 153 —


i takodjer uzimaju za gorivo Ijameni ugalj. Metričl^i hvat plaća se za


prvu
vrst po 28—29, za drugu po 20 — 22 krune.


Drven i ugal j ne ima nikakve prođje i leži u skladištima. Za


ovu su produkciju prilike već sasvim težke i troškovi na izradbu i


privoz k moru nedostižni.


Carinski podatci o izvozu drvaiuglja iz primorskih


luka u carinsko inozemstvo navode ove množine u metr.


centima: 1) Za Italiju drva za ogriev 51.510; liesa tvrda 2720, liesa


meka 12.281, duga bukovih i jelovih 2.641, piljenica tvrdih 80, piljenica


mekih 1.292, drvena uglja 17.750, svega 88.274; 2) za Grčku liesa tvrda


26, duga bukovih 1.850, svega 1.876, te je po tom ukupni izvoz u


izravnim relacijama s inozemskim lukama dosegao 90.150 metr. centi


nadvisiV minulu godinu za 7.080 m. c."


Različite viesti.


Idući austrijski šumarski kongres. Za XX. austrijski šumarski
kongres prijavljena su slijedeća pitanja za razpravljanje:


Od češkog šumarskog društva.


I. Koji položaj ima zauzeti austrijski šumarski posjed proti onim
mjerama, koje se kao nužne posljedice provađanja zakona o vodenim
putevima osobito u gornjem toku gorskih rijeka budu ispostavile?
II. Koja se imadu izabrati sredstva i putevi, da se konkurencija
na mineralnom ugljenu, koja već sada osjetljivo prijeti, a po izgledu će
u budućnosti u još većoj mjeri potiskivati prođu i cijenu gorivog drva,
iznose austrijskog šumarskog gospodarstva smanjuje i racionalno gojenje
sastojina, osobito u mlađim sastojinama onemogućuje, djelotvorno
nadvlada.
Od galičkog šumarskog društva.


III. 0 razjašnjenju pašnjačkih služnosti u onim šumama, koje se
nalaze
u Visokim Tatrama, kao zabrani.
Od ces. kr. gospodarskog društva u Beču:


IV. Udružna sječa malog šumskog posjeda.
Od zemaljskog kulturnog savjeta za Gornju Austriju:
V. Da se potpuno digne zabrana nad lovom tetrijeba.
Od gospodarske i šumske centralne postaje:
VI. Da se izabere odbor za drvnu podvoznu tarifu, koji jbi imao
ostati u djelovanju do sastanka budućeg šumarskog kongresa.
Odbor je zaključio, da se pod I., II., III., IV. i VI. prijavljeni predloži
šumarskom kongresu 1904. pripuste, naprotiv pod V. od zemaljskog
kulturnog savjeta za Gornju Austriju prijavljena tema, da se odbaci
pošto ustanovljenje zabrane pripada zemaljskom zakonodavstvu.