DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1904 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 151 —


Senja osjegurala i privodila šumom bogatu bosansku krajinu prekomorskomu
izvozu senjske i riečke luke, nerazdružnim svojim zajedničkim
interesom u trgovini šumskim proizvodima. U nestašici sgodne izvozne
pruge veliko je šumsko poduzeće u bosanskoj krajini potražilo na ponuku
i pomoć zemaljske uprave svezu s dalmatinskim lukama, izgradivši
samo dugačku industrijalnu priključnu prugu iz Drvara do Knina k državnoj
pruzi do Šibenika i Spljeta. Dalmatinska luka šibenička preuzima
zadaću senjske luke izvan dosega koncentrične prometne radinosti riečke,
kojoj pripada senjska luka po prirodnim okolnostima i poslovnoj podredjeno
sti.


Druga bosanska produkcija prodire opet na dalmatinske luke Metković
i Gruž uz željezničku vozarinu po 50 K po vagonu, dočim prievoz
iz šuma slavonskih i bosanskih na Brajdicu-Deltu, gdje je u našern
području cjelokupno drvno skladište riečke luke, zahtjeva po vagonu
95 do 170, iz ugarskih šuma 200 kruna i više. Eksportni život i razvitak
toga skladišta stoji danas do velike požrtvovnosti državne željezničke
uprave, jer se konkurencijonalna sposobnost našega izvoza stavlja
na uvjet najmanje redukcije od 40—50% sadanjih vozarina po državnim
prugama.


K tomu naše drvotržtvo, proizvodnici i trgovci kao i šumovlastnici
vrieže još u starim poslovnim navikama, protivnim složnoj obrani zajedničke
koristi. Šume se kupuju često bez proračuna samo uz inat,
koji nosi obćeniti gubitak; radnička se zasluga po tom tlači, radnici
odlaze u sviet i šumska proizvodnja zapinje na štetu šumskoga poduzetnika
i vlastnika. Danas bivaju potežkoće u produkciji sbog pomanjkanja
radnika i izvozača sve nesnosnije; silno izseljavanje u Ameriku
oduzima nama potrebnu radnu pomoć. Naš seljak postaje američkom
privlačivosti svakim danom to više neuporabiv za naše prilike, dok u
Bosni siromašno pučanstvo počinje se priučavati na šumsku radnju i
radi s manjom nadnicom.


Produkcija u ličko-krbavskoj županiji, od koje živi i umire senjska
luka, ne može opet napred sa svojim starim izvoznim prilikama iz
šuma, koje se udaljuju od mora i od ceste. Tu je borba drvotržtva
bezprimjerno težka, kad već na drugim tržištima sa željezničkom pomoći
tjeskoba i manjak ograničuju poslovni pokret. Tu je nuždan skrajni
susret šumske uprave u svakoj potrebi drvotržtva, da se naši producenti
uzdrže, i za šumovlastnike.


Senjska luka bez željezničkoga obćila s nutarnjim krajevima mora


nazadovati u svojim drvotržkim poduzećima na uštrb privrednih prilika


i na uštrb šumskih gospodarstva u cielom njezinom radnom području.


Do sada je Dalmacija bila za naše drvotržtvo potrošna zemlja, koja je