DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1904 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 148 —


Siiuony: Ueber Formzahlgleichungen u. đeren forstmathematische
Verwertung. Ciena 6 K.
Klotz: Der Dachs. Seine Naturgeschichte u. seine Jagd u. die đazu
geeigneten Hunde. Ciena 4´8 K.


Družtvene viesti.


P. n. gg. đružtTenim žlanovom! Prema zaključku upravljajućeg
odbora hrvatsko-slavonskog šumarskog družtva od 30. siječnja 1904.
obdržavati će se ovogodišnja glavna družtvena skupština u mjesecu
kolovozu ili rujnu o. g. u Zagrebu, pak će se na skupštini eventualno
držati predavanja ili čitati stručne razprave.
Povodom toga umoljavaju se ona gg. družtveni članovi, koji žele
na skupštini predavanje držati ili stručnu razpravu čitati, da izvole tu
svoju odluku najkasnije do konca mjeseca svibnj a o. g. podpisanom
predsjedničtvu dojaviti, naznačiv pri tom i predmet dotične razprave.


UZagreb u dne 20. veljače 1904.
Predsjedništv o h r v.-s lav. šumarsko g družtv a
I. Podpredsjednik: Tajnik:
V. Havas. A. Borošić.


Iz upravne prakse-


Platež paševnice za stanovitu paševnu sezonu ne riješava
dužnosti naknade štete, počinjene pašom blaga
unutar trajanja sezone, ali prije plateža pašarinske pristojbe.


(Prilog tumačenju §. 72. šum. zakona.)


U šumsko-redarstvenom predmetu proti L. D. iz L. presudila je
k r. k 0 t. oblas t u C. presudom od 22. svibnja 1902. br. 15005. okrivljenog
radi šumskog kvara, počinjenog time, stoje dne 25. travnja 1902.
bez dozvole pasao 3 komada blaga u šumi K. imovne obćine, na kazan
ukora i na platež odštete od 3 krune.


Kr. županijska oblast u B. presudom od 15. studena 1902.
br. 18767. preinačila je prvomolbenu presudu i riešila je okrivljenog
krivnje s razloga, što je on dne 29. travnja 1902. podignuo kod kotarske
šumarije u G. paševnicu za upitno blago, temeljem §. 90. Naputka C.
k zakonu od 11. srpnja 1881. (kojim se razjašnjuju odnosno preinačuju
neke ustanove zakona od 15. lipnja 1873. o imovnim obćinama u hrv.