DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1904 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 146 —


iztraživanja, interpolirav manjkajuće članove, sastavljena je sliedeća
stablimiČna prihođna skrižaljka za 3 bonitetna razreda.
Iz ove skrižaljke vidi se kolika je drvna gromada stabala od
15 do 50 cm. promjera, a sadržaje i oblične brojeve za debljevinu
(Derbliolz). Za stabla iznad 50 em. popunjena je skrižaljka
polag inih skrižaljka uzev u obzir ovdjesnje prilike.


Za bukvu nisu se sastavljale nikakove posebne skrižaljke,
jer su gotovo sve bukova stabla deblja od 31 cm. nekuda
abnormalna, ved su se druge skrižaljke rabile i opet uzev u
obzir ovdjesnje prilike.


Na temelju skrižaljkah, na stranici 76. izračunana je
drvna gromada svakoga debljinskoga razreda i to polag pojedinih
odsjeka; po tom razvrstana je drvna gromada u onu
listača i četinjača i konačno izkazana sveukupna drvna zaliha
za svaki gospodarstveni dio napose i za oba zajedno. Za prvi
debljinski razred (od 11—20 cm.) uzeta je polag ocjenjene
površine — bez obzira na vrst drva i boniteta — popriečno
mala drvna zaliha od 35 m^ po hektaru i pribrojena zalihi
četinjača; zaliha sitnog podmladka od 1—10 cm. sasvim je
iz računa izpuštena.


Zajedno s gornjim poslom obavljeno je izračunavanje kružne
plohe za svaki debljinski razred.
Skrižaljka na stranici 78. daje pregled vrhu broja stabala,
kružne plohe i drvne gromade svakoga debljinskoga razreda.
(Svršit će se.)


HiIST-AJS:.


Osobne viesti.


Imenovanja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao
je imenovati: šumar, vježbenika imov. obćine ogulinske Stjepana
Š i m i ć a šumarskim pristavom iste imov. obćine sa sustavnim berivima.


— Član našeg đružtva, Josip Hefner, prije šumar čabarskoga vlastelinstva,
imenovan je nadšumarom vlastelinstva grofa Witzlebena u Varpaloti
u Ugarskoj.


ŠUMARSKI LIST 3/1904 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 147 —


t Antun TJrban, umirov. nadšumar valpovačkoga vlastelinstva
umro je dne 11. veljače u Valpovu u visokoj starosti od 85 godina. O
pokojniku, koji je u tamošnjim krugovima bio poznata i cienjena ličnost,
primili smo od tamošnjeg prijatelja sliedeće podatke odnoseće se na
njegov dugi viek i dugotrajno službovanje. Antun Urban rodio se u
Beremendu u Ugarskoj od otca šumara, te svršiv realne nauke u Osijeku
posvetio se šumarskoj struci vježbajuć se u šumskoj upravi kod najbolje
za ono doba uredjenih vlastelinstva u Slavoniji. Pošto bijaše radi
svoje vrstnoće na svima svojim službenim mjestima uvažena ličnost,
uzeo ga u svoju službu u svojstvu upravitelja .šuma vlastelinstva Valpovačkoga
(tzv. Waldbereiter) pokojni barun Prandau, gdje je pod
vrstnom upravom tadašnjeg vlastelinskog šumarnika, a kasnije ravnatelja
Adolfa Danhelowskog proboravio cieli niz godina u napornoj za onda
šumarskoj službi. Za cielo vrijeme svoga službovanja bijaše do krajnih
granica čedan, u službi uztrajan i revan, te je time zadobio simpatije
ne samo svog visokog gospodara, već ga je i pokojni Danhelowsky u
velike cienio, ne samo kao izkusnog strukovnjaka, već i kao svog vjernog
druga i prijatelja. Pred njekoliko godina slavio je pokojnik četrdeset godišnjicu
svog službovanja samo u uzkom krugu svojih rodjaka i prijatelja,
pa kad mu je tom zgodom visokorodjeni vlastelin htjeo pribaviti
od Njegovog Veličanstva jubilarnu kolajnu, odklonuo je iz same čednosti
tu odličnu ponudu.


Pokojnik je službovao kod Valpovačkog vlastelinstva 47 godina, a
pribroje li se tom liepom nizu godina vrijeme, što je proboravio u
službi drugih vlastelinstva, to je u šumarskoj službi proboravio punih
58 godina, zaista riedkost, a preminuo u 85. god. života.


Za pokojnikom žali mnogobrojna rodbina, svi njegovi znanci i
prijatelji, a i sav okolni narod. Pokoj mu duši!


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Novo je izašlo :


Jordan: Handbuch der Vermessungskunde. 2. Band. Felđ- unđ
Landmessung. Izašlo u Stuttgartu 1904. kod B. Metrlena. Giena 17´8 maraka.
Perl: Durch dle Urwalder Siidamerikas. Izašlo u Berlinu kod D.
Reinera. Giena 8 maraka.


Krafft: Lehrbuch der Landwirtschaft auf wissenschaftlicher und


praktischer Grundlage. 4. Band. Die Betriebslehre. Izašlo u Berlinu kod


P. Parey´a. Giena 5 maraka.
Liznar: Die barometrische Hohenmessung. Mit 9 Tafeln, welche
den Hohenunterschied ohne Zuhilfenahme von Logarithmentafeln zu
berechnen gestatten. Izašlo u Beču. Giena 2´4 K.