DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1904 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 107 —


1898.-1903.; Mihaljević pl. M. 50 K. za g. 1899.-1903.; Pleško B
20 K. za g. 1900. i 1901.; Weiner M. za lugare Hajđinca J. 2 K. i Vojvodića
Š. ii K. : Nešković B. 30 K. za g. 1901.—1903.: Dražić J; 2 K.
za diplomu; Drnić M. 20 K. za g. 1900. i 1901.; Mlinarić E. 10 K". za


g. 1903.; Majerski S. 30 K. za g. 1901.—1903.; Ružička G. 10 K. za
g. 1900.; Grad Križevci 20 K. za g. 1903.; Ettinger J. 10 K. za g. 1903.;
Šindelar J. 20 K. za g. 1902. i 1903.; Ištaković B. 10 K. za g. 1903.;
Kr. šumar, ravnateljstvo u Zagrebu 98 K. za područne Jugare za god.
1903.; Šumarija u Raci 34 K. za lugarsko osoblje; Hanika J. 10 K. za
g. 1903.; Szentgy6rgy pl. Lj. 12 K. za 6 lugara; Gospodarstveni ured
II. banske imovne obćine 10 K. 32 fil.; Radić šumar u Konjici 3 K.
predplate; Paszty F. 14 K. za g. 1900. i 1901.; Jovanović M. 22 K. za
g. 1901. i 1902. (2 K. upisnine); Kesterčanek F. X. 10 K. za g. 1903,;
Svetličić P. 18 K. za sebe te Šporera A. i Polančića J.; Kosović B. za
godinu 1903.; Gospodarstveni ured II. banske imovne imovne obćine
6 K. 32 fil.; Agić pl. 0. 10 K. za godinu 1903. Šumarija u Nikincima
14 kruna za godinu 190?. za lugare Kovačevića Ž., Jovanovića G:,
Malovića P., Purića P., Milijaševića Š., Popovića Ž. i Antonijevića S.;
Gospodarstveni ured II. banske imovne obćine 2 K. 36 fil. i to ostatak
za g. 1902. od lugara Srdanovića Gj. i Pantelića V. a 68 fll., a od lugara
Boroevića P. 1 K. za pripomoćnu zakladu; Nj. Preuzvišenost svietli
ban dr. T. grof Pejačević sa 200 K. utemeljiteljnog prinosa; Ringel G.
10 K. za g. 1903.; Szentgy6rgyi pl. Lj. 10 K. za g. 1904.; Turković E.
10 K. za g. 1903.; Kr. nadlugar Crepić 30 K. za lugare zem. zajednica
kotara Djakovo; Arambajsa J. 3 K. za g. 1903.; Segen D. dr. 10 K. za
g. 1902.; Gospodarstveni ured slunjske imovne obćine 72 K. za 36 lugara
za g. 19u3.
Broj 45. ex 1904.


Oglas dražbe.


Dne il . veljače 1904. prodavat će se u U sati prije podne kestenove
šikare u srezu „Šašavi" kod sela Oblaj u površini od 80 jutara.
U srezu „Kelenški gaj" kod sela Brestika u površini od 32 jutra. U
srezu „Rakotiću" kod sela Brezovapolja u površinu od 34 juLra, u srezu
Barački gaj i Bakica kosa kod sela Berne i Maličke u površini od 60 ju
tara u srezu „Pecki gaj" kod sela Pecki i Bačuge u površini 20 jutara
te u srezu „Andjelina kosa" (Vozničine) kod sela Mali gradac u površini
od 60 jutara, putem pismenih ofterta za proizvodnju štipanih (Congoštolke)
i gladkih kestenovih štapova uz izkličnu cienu za štipane štapove
preko jednog metra duljine 40 kruna (četrdeset kruna) za štipane štapove
izpod jednog metra duljine 20 kruna (dvadeset kruna) a za gladke
kestenove štapove bez razlike duljine 15 kruna (petnaest kruna) od jedne
hiljade komada usljed dozvole Visoke kr. zemaljske vlade u Zagrebu
od 6. prosinca 1903. broj 77.985.
ŠUMARSKI LIST 2/1904 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 108 —


Površina svih navedenih sječa iznaša ukupno 286 jutara.


Štipanje štapova dozvoljava se za god. 1904. i godinu 1905. a
vrieme sječe i izvoza štapova ustanovljuje se do konca veljače 1905.
odnosno do konca veljače godine 1906.


Na svakom panju moraju ostati najjača i najljepša 3 do 5 izboja
za daljnji uzrast šume i to odmah kod prvog štipanja u proljeću g. 1904.
a ti će se izboji vapnom označiti prije započetka štipanja, te se ne
smiju niti kod prvog štipanja u proljeću 1904. niti kod drugog u proljeću
1905. štipati — a niti posjeći.


Kod zadnje sječe štapova — bili ti štapovi štipani ili gladki — ima
kupac dužnost sve izboje sa panjeva osim vapnom označenih izboja
sasjeći i u štapove upotriebiti u kolike su za iste sposobni, a posve ne
uporabive izboje imade ih kupac posječene kod panja u šumi ležati ostaviti.


Vapnom označene izboje ne smije kupac pod nikojim uvjetom štipati
ili posjeći i dužan je za svaki vapnom označeni izboj, ako ga oštipa
ili posječe, četiri krune uplatiti.


Stapove mora kupac u svežnje po 50 komada svezati i u sortimentima
posebno složiti, da se brojenje i razvrstanje pojedinih sortimenta
olakša, te kada se štapovi po sortimentima prebroje i kupcu
predadu — izdati će se na iste izvoznica za prevoz do skladišta.


Ponuda veže odmah ponuditelja, dočim I. bansku imovnu obćinu
tek po potvrdi po visokoj kralj, zemaljskoj vladi u Zagrebu.


Reflektant ima ofertu priložiti u ime žaobine, za svaki pojedini
navedeni srez, osam stotina kruna, a ako bi reflektirao na svih sedam
srezova skupno, što mora u ofertu izrično navedeno biti za koje srezove
reflektira, tada je dužan u ime žaobine svotu od pet hiljada kruna
ofertu bilo u gotovim bilo u državnim papirima za jamčevinu sposobnim
priložiti, koja kao jamčevina u blagajni gospodarstvenog ureda I. banske
imovne obćine sve dotle ostaje, dok kupac ugovoru podpuno ne udovolji.


Podnese li koji reflektant povoljniju ponudu za pojedine srezove
nego li onaj za sve srezove skupno, tada će se prvim reflektantima srezovi
prepustiti sa povoljnijom ponudom, a reflektantu na sve srezove
skupno ostali srezovi, na koje nisu povoljnije ponude podnesene, te u
tom slučaju ne može reflektant skupno na sve srezove pod nikojim
uvjetom glede toga prigovarati, ako se njegova ponuda u obće primi.


Izvanjski reflektanti — ako sami ne podnesu ponudu nego po
svom zastupniku, imadu istom legaliziranu punomoć uručiti, da je vlastan
ponuditi i ugovor podpisati, a osim toga ima mu se uručiti potvrda
trgovačke obrtne komore, da je ista firma sudbeno protokolirana i takodjer
ofertu priložiti.


Biljegovani i valjano zapečaćeni oferti sa žaobinom moraju upitnog
dana do 11 sati prije podne kod podpisanog ureda predani biti.
Pobliži uvjeti mogu se u gospodarstvenom uredu za uredovnih
satova uviditi.


Šumsko-gospodarstveni ured I, banske imovne obćine.


u Glini, dne 16. siečnja 1904.


Urpđ.iuje 1 vau l´artaš, prof. šum. akademije ii Zagrebu. Tiskara €. AIbreeht (J. Wittasek.)