DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1904 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 96
Vriednost i
Izvoz 1903. Vagona Prema g. 1902. milijon. kruna
Gorivo drvo ... . 22.444 + 626 5,162.122
Fašina i vrbove šibe . 266 + 64 387.442
Trupci, tvrdi ... . 7.664 -f-1.611 6,688.271
Trupci, mekani . . . 181.694 -423.769
70,965.864
Pluto 6 — 1 4.823
Dužica 6.459 — 5.050 9,148.106
Želj. podvlalje .
Piljena roba, tvrda
.
.
.
.
6.192
21.000 ´++
1.234
4.107
3.052.465
27,072.603
Piljena roba, niehka . 145.162 -h 26.3iJ0 92,637.116
Eksotič. vrsti drva . . 57 + U 216.486
Ukupno . . 418.749 -U 62.808 232,044.118
Uvezeno g. 1903. 25.966 + 2.188 11,354.066


Višak izvoza g. 1903. . 392.783 + 60.620 220,690.052
Uzev u obzir samu Hrvatsku i Slavoniju možemo reći: živahan je
bio eksport u raznoj robi osim u francuzkim hrastovim dužicami, kojih
se je navlastito u Francuzku god. 1903. još mnogo manje izvezlo nego


g. 1902. i to zbog hvperprodukcije predjašnjih godina, slabije berbe, pak
strane naročito američke utakmice u toj vrsti robe. Slabija je bila i
prodja naše četinjave robe, kojoj, kao i onoj u austrijskih alpinskih predjela,
žestoku utakmicu čini roba iz okupiranih zemalja, koja je ne samo
savršenije izradjena, već i jeftinija.
Različite viesti


Porodom stogodišnjice šnuiarsltoga instituta (aliademije) u
Petrogradu izdali su profesori istoga Veseba i Or-lov spomenicu ukrašenu
mnogobrojnim slikama, u kojoj je točno opisan razvoj ovoga najvišega
šumarskoga učilišta Rusije. G. 1803. ustrojeno je to učilište, kao
prva ruska šumarska škola, u Carskomu selu a kao internat za 20 djaka.
Nu već g. 1811. preneseno je to učilište u Petrograd, a kasnije uzdignuto
na stupanj visoke šumarske škole. Od g. 1811. nalazi se ova šumarska
akademija — ili kako se oficijelno zove „šumarski institut" —
sve do danas u Petrogradu.


.Izumitelj bieiliia — šumarnilf. Pravi izumitelj dvokolica —
bicikla jest, vele, nekadanji badenski šumarnik Karlo barun Drais v.
Sauerbrunn (rodjen 1785., umro 1851.), te su mu g. 1893. u Karlsruhu
postavili njemački bicikliste spomenik sa nadpisom: „Dem Begriinder
des Radfahrsportes". Njegova dvokolica, kojim se je vozao po cestama
u Njemačkoj, a koju su zvali „Draisinom", prodana je iza njegove smrti