DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1904 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 92 —


»Stari pako šumari držati će se prama mladima kolegama,
uvjek svisretljivo i prijateljski, jer to im je i dužnost«.


Apeliramo pako na sve one kojih se tiče, da u budude
ne napadaju ljude, koji im ni najmanje krivi nisu. To im poručuju
Križevčani srednjoškolci I Okajte svoj grieh!


LIST-A-KI.


Osobne viesti.


ImenoTaiija. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao
je imenovati: kot. šumara Gustava Lach a nadšumarom-procieniteljem,
a šumar, vježbenika Ivana Milković a šumar, pristavom, nadalje
šumar. tehn. dnevničare Milana Trivanovic a i Milivoja Krcč a
šumar, vježbenicima, svekolike kod imov. obcine gjurgjevačke prvu dvojicu
sa sustavnim berivima, a potonje sa sustavnom pripomoći. — Kr.
ugar. ministar za poljodjelstvo obnašao je ii statusu činovnika kod uprave
držav. šuma u Hrvatskoj i Slavoniji imenovati: kr. nadšumare Pavla
Dianovski´a i Emila Tordonv´a kr. šumarnicima; kr. šumara Rudolfa
Hajdu´a kr. nadšumarom ; kr. šumarskoga kandidata Akoša.Si


ra onffv´a kr. šumarom, a kr. šumarske vježbenike Aleksandra Hor-
vatha , Antuna Frommeyera , Albina Bakkav´a i Romana Ambro
z y´a kr. šumarskim kandidatima.
Družtvene viesti.


Zapisnik o sjednici upravljajućcg odbora lirv.-slav. šaniarskoga
družtva obdržavanoj na 10. prosinca 1903. pod predsjedanjem


II. podpredsjednika vel. g. Ferde Zikmundovskoga, kr. odsječ. savjetnika,
te p. n. gg. odbornika: V. Benaka, R. Fischbacha, St. Frkića, I. Partaša,
SI. Slapničara, H. pl. Zajca, te družtv. blagajnika A. Kerna, koji je
ujedno zastupao službeno odsutnoga družtvenoga tajnika A. Borošića.
Svoju odsutnost izpričali su: družlv. predsjednik presv. g. Marko
grof Bombelle=, podpredsjednik veleni. g. Josip Havas i p. n. gg. odbornici
A. Borošić, M. de Bona, V. Dojković, D. Mocnaj i D. Trolzer.


Predmeti viećanja:
Točk a 1. Gita se zapisnik zadnje odborske sjednice od 27. kolovoza
1903.
Ad 1. Isti bude nakon pročitanja bez primjetbe ovjerovljen.