DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1904 str. 38     <-- 38 -->        PDF

- 88 -


Na obranu časti!


Piše Gašo Vae.


Pravo sam imao, kada sam još godiae 1891. u našem
»Šumarskom listu«* pisao o predmetu : »Više šumarsko obrazovanje
«, i kada sam na koncu kazao: »Ovo samo za sada
na promišljanje i uvažanje, a da ne će u zaborav, to je
naša skrb«. I pravo sam imao!


Poslije 13 godina, moram da primim pero, da od sebe i
svojih drugovib odbijem težku osvadn i ljagu, koja nam se
podvaljuje.


Prije 13 godina morao sam odbiti bezrazložnu ljagu od
nas šumara, koji smo križevački absolventi, što nas je poznati


g. M. O. bio napao, sravniv visokolkolce i srednjoškolce —
skromno zaželiv »da treba jasnom bojom obojadisati br as to v e
stupove, a drugom bojom stupove od mlade vrbovine!«
Kakov je odgovor dotični gospodin pisac onda dobio, može
svhtko citati u »Šum. Listu« od god. 1891.
Da li je odgovor bio doličan piscu — izazivaču, neka
sude cienjeni drugovi.


Mnijem, da je odgovor dobar bio, kada sve do danas
protuodgovora dobio nisam. Sada poslije 13 godina našao se
je opet gospodin, koji o nama u istom smislu —ili još triput
gore — misli i piše.


U političkom listu »Novi list« od 12. sieČnja 1904. br. 12,,
što izlazi na Bieci, piše njeki — a~ (tako je podpisan): Nešto
0 šumarstvu u Hrvatskoj i kr. šumar, akademiji u Zagrebu.


Cieli članak prožet je dobi´im mislima i željama, a ima
mnogo istine u njemu. Nu pisac — valjda mladji — nije ni
mislio, kako de se grubo ogriešiti o svetu istinu, i kako će
uvriediti cieli stališ, koji je u službovanju u Hrvatskoj težka
vremena proveo, odista se namučio i prepalio, pak nije zavriedio,
da tako napadan bude. Evo šta taj gospodin izmedju
inoga piše:
ŠUMARSKI LIST 2/1904 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 89 —


»Zavirimo li u statistiku našeg šumarstva, moramo se
zgražati , kad vidimo, kako godimice naše šumarstvo propada
«. Godišnji prihod pao je u zadnjih 18 godina za 5,000.000
kruna, a efektivna vriednost šuma pala je sa 700,000.000 K.
na 600,000.000 K.


»Ovaj strašni pad šumarstva ne će nas innenaditi,
kadasunam poznati brojevi empir
i k a i srednjoškolaca stručnjaka, što ih mi imademo.
Narod, koji je upuden na gospodarstvo, i šumarstvo kao hrvatski
narod, ne može napredovati, dok mu, kako se vidi iz
gornjih brojeva, rapidno propadaju glavna vrela privrede«^.


Gospodo križevački drugovi! Zar da nam se još takova
šta predbacuje! ?


U jednom ozbiljnom političkom listu — koji je jako razprostranjen
i rado se čita, kada se na uvodnom mjestu lista kaže, »da
strašni pad šumarstva u Hrvatskoj prouzročiše srednjoškolci
stručnjaci«, da se zgražati mora onaj, koji to čita. To je nečuveno
!


2ar da nam um i srdce ne stanu, zgražajući se nad tolikom
podvalom i drzkošću.


»Mnogu smo gorku do sada izpili i podnieli, pa zar i
ovu? Nikada ne! Znam, da nam taj pisac naškoditi neće. —
Obćenitosti i šumarskog napredka radi, moramo se ograditi
proti ovakovomu načinu pisanja.


Tim putem, ne će si šumarstvo prokrčiti put i ljubav u
narodu več obratno.


Kada Hrvat čita, da milijuni narodnog dobra propadaju,
radi »stručnjaka srednjoškolaca«, ili u obče rad i šumar a
(— jer seljak ne zna, koji je šumar vise ili srednje školan —)
tada će se svaki zgražati, i viditi će u šumaru svojega neprijatelja.


Da lito vodi k cilju, neka sudi svaki misaoni čitalac.
Iz redaka se vidi svrha pisanja, — a to je namještenje
akademičarah. Mi im želimo svu sreću i napredak: »na mladjima
sviet ostaje!« Nu ne možemo ni mi živi u zemlju, t, j .
ŠUMARSKI LIST 2/1904 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— gone
možemo ni mi bivši križevčani poumirati svi u jednoj go


dini — »Polahko omladino!«


Ta to ne bi ni dobro bilo, da odmah mladici postanu —
čim akademiju svrše, — šumarima, nadšumarima, nadzornicima
i t. d.


Kuda bi to dovelo ?! Onda bi istom mogli govoriti, o propadanju
milijunah! Mi smo, mnogi, trnovitim putem došli do
današnjih mjesta!


Za praksom i za mjesta borite se! To neka Vam je prvo
načelo, kada akademiju ostavite.


»A da dete dobru praksu nadi i kod srednjoškolaca
stručnjaka, koji su u Križevcih svršili,to
Vam svi oni jamče!«
Baš Križevčani su prv i bili, koji su god. 1889. u Osieku
na skupštini i izložbi prvi poveli rieč, da se osnuje hrvatska
šumar, akademija! Oni su prvi dali moralni fzačetak, a promicali
su i materijalnu stranu, gdje su mogli (n. pr. oni Križevc´ani
kod brodske imovne).


Uz dične naše predstavnike šumarstva, a naročito slavno
predsjedničtvo šumar, đružtva, radili su baš Križevčani ponajviše,
da je šumar, akademija osnovana.


Težkom mukom osnovana je, pak čuvajmo njen dosadašnji
dobar glas!
Nepovlačimo to »novorodjenče« u vrtlog politike i strančarenja.
Neka nam akademija bude svima sveta!


Naročito svršeni akademičari, neka svojim vanjskim radom
posvjedoče, da de kao dobro naobrazovani, služiti svojoj miloj
hrvatskoj domovini i biti svima nama na ponos i diku! U
srdcu nas ali starije Križevčane boli, da nas baš s one strane
biju, od kuda smo se svemu dobru nadali!? To nismo mislili
doživjeti!


»Nu vremena se mienjaju, a tako i mladež ....! « Ta
nema tomu 6 godina, da je akademija osnovana, a ved njeni
absolventi, ti uzdanici naše budućnosti, navaljuju na starije
prokušane sile, pravedi razliku izmedju »akademički naobraženimi
« i »srednjoškolci«.
ŠUMARSKI LIST 2/1904 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 91 —


To smo za uzdarje dočekali! »Tako 6ine zahvalna djeca,
svojim roditeljima«. Zašto je onaj gospodin prije 13 godina
pisao svoje mnienje o »višem šumarskom obrazovanju« to smo
razumjeli, nu zašto se sada proti Križevčanima tako piše, to
ne razumijemo.


Zavoda više ne ima! Zašto onda na bivši križevački zavod
navaljivati. U ono doba, dok se mnogi gospodin akademičar
nije ni rodio, odgovarao je svrsi taj zavod!


Posto i mi sa napredkom uzporedo koracamo, ukinut je
?avod, a osnovana je akademija! »Cvala i napredovala!« »Nu
ugled i naša čast zahtjeva, da osudimo onakov način pisanja.
Tim načinom ne ćemo ni mi, ni Vi polučiti cilja.


Odbijamo takov način pisanja, jer smo kao hrvatski šumari,
uviek radili za napredak šumarstva u miloj nam domovini
; odbijamo, jer smo mnogi u težkoj službi pošteno radili i
osiedili; obijamo jer smo samo šume i gospodarstvo podizali,
a ne njihov »strašni pad« na milijune prouzročili, tim više jer
nas još dvie trećine u javnoj službi pošteno, revno i marljivo
radi; odbijamo, jer se ne dolikuje, da mladji starijega prezire,
i u novinstvu pred širu publiku povlači i čast mu gazi!


Nisam mogao pregorieti, a da ovo ne napišem, da time
s jedne strane odbijem klevetu i težku osvadu, a podjedno, da
time upozorim na ovaj članak i onu gg. kolege, koji riečki
»Novi list« ne čitaju.


U istom članku piše dotični gospodin:


Uspiju li slušači u postavljenoj si zadaci, a uspjet ce samo


onda, ako budu štokrepče poduprti od starijih struč


njaka, imademo se nadati preokretu na boljak i napredku


našeg sveupnog šumarstva.


Kuku na srdce svaki, pak neka kaže, kako če »kriepko


podupirati stariji stručnjaci — mladje«, kada se o starim struč


njacima — pred čitalačku publiku, iznašaju onakove neistine


0 srednjoškolcima!


Na Vami je, da krenete pravim i iskrenim putem. Tako


rodoljubi rade!
ŠUMARSKI LIST 2/1904 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 92 —


»Stari pako šumari držati će se prama mladima kolegama,
uvjek svisretljivo i prijateljski, jer to im je i dužnost«.


Apeliramo pako na sve one kojih se tiče, da u budude
ne napadaju ljude, koji im ni najmanje krivi nisu. To im poručuju
Križevčani srednjoškolci I Okajte svoj grieh!


LIST-A-KI.


Osobne viesti.


ImenoTaiija. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao
je imenovati: kot. šumara Gustava Lach a nadšumarom-procieniteljem,
a šumar, vježbenika Ivana Milković a šumar, pristavom, nadalje
šumar. tehn. dnevničare Milana Trivanovic a i Milivoja Krcč a
šumar, vježbenicima, svekolike kod imov. obcine gjurgjevačke prvu dvojicu
sa sustavnim berivima, a potonje sa sustavnom pripomoći. — Kr.
ugar. ministar za poljodjelstvo obnašao je ii statusu činovnika kod uprave
držav. šuma u Hrvatskoj i Slavoniji imenovati: kr. nadšumare Pavla
Dianovski´a i Emila Tordonv´a kr. šumarnicima; kr. šumara Rudolfa
Hajdu´a kr. nadšumarom ; kr. šumarskoga kandidata Akoša.Si


ra onffv´a kr. šumarom, a kr. šumarske vježbenike Aleksandra Hor-
vatha , Antuna Frommeyera , Albina Bakkav´a i Romana Ambro
z y´a kr. šumarskim kandidatima.
Družtvene viesti.


Zapisnik o sjednici upravljajućcg odbora lirv.-slav. šaniarskoga
družtva obdržavanoj na 10. prosinca 1903. pod predsjedanjem


II. podpredsjednika vel. g. Ferde Zikmundovskoga, kr. odsječ. savjetnika,
te p. n. gg. odbornika: V. Benaka, R. Fischbacha, St. Frkića, I. Partaša,
SI. Slapničara, H. pl. Zajca, te družtv. blagajnika A. Kerna, koji je
ujedno zastupao službeno odsutnoga družtvenoga tajnika A. Borošića.
Svoju odsutnost izpričali su: družlv. predsjednik presv. g. Marko
grof Bombelle=, podpredsjednik veleni. g. Josip Havas i p. n. gg. odbornici
A. Borošić, M. de Bona, V. Dojković, D. Mocnaj i D. Trolzer.


Predmeti viećanja:
Točk a 1. Gita se zapisnik zadnje odborske sjednice od 27. kolovoza
1903.
Ad 1. Isti bude nakon pročitanja bez primjetbe ovjerovljen.