DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1904 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 85 —


uredjača. Tim načinom bi se bilo i odmah došlo do predvidnih
troškova, pa bi se zem. zajednici i konkretniji predloži u tom
pogledu bili mogli staviti. Ovo će sada u prvom početku biti
tim težje, što će kr. kot. šumarima, koji oko tih posala jošte
zaposleni bili nisu, manjkati svaki pregled o visini troškova.


(Svršit će se.)


Moj konačni odgovor g. nadzorniku
Dojkoviću.


Na Vaš odvrat, g. nadzornice, otisnut u broju 12. »Sum.
lista« prošle godine, odgovoriti ću Vam na kratko. — Vi ste


g. nadzornice, vrlo osjetljiv, pak Vam se je dalo na žao, što
sam svoj odgovor na Vaš osvat nješto oštrije udesio. — Nu
pri tom zaboravljate, da ste Vi bio napadač, a da sam se ja
samo branio. A biti če Vam poznata i ona stara rieč: kako
tko viče, tako mu se i odziva. Iz A´^ašega odvrata razabirem
da ste se dali na kritiku naputka, izdanog po kr. zem. vladi
za sastavak gospod. osnova i programa u šumah, stojeći pod
osobitim javnim nadzorom, kojom ćete se sgodom osvrnuti i na
moju razpravicu o reviziji gospod. osnova. Meni će biti milo.
A nadam se, da ue će biti povoda ovakovim odvratima i odgovorima.
Moju primjetbu, glede po Vami citiranim ujekim stručnim
piscima, zlo ste shvatili. Ako se ne varam, već sam Vam spomenuo,
da je to citiranje učinilo na mene dojam, da kanite već
unapred moju razpravicu o reviziji gospod. osnova omalovažiti,
jer da se to nalazi u svakoj od dotičnih knjiga. Nu kako iz
Vašega odvrata sada razabirem, učinili ste Vi to samo stoga,
da mladje sudrugove upozorite, gdje će o samom predmetu što
naći. To razjašnjenje primam na znanje, ali pridodajem, da će
im svaki katalog u tom smjeru bolje poslužiti, jer po Vama
citirani autori nisu obradili lih reviziju gospod. osnova, već


7
ŠUMARSKI LIST 2/1904 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 86 —


u manjem ili vedem obsegu predočuju cielu nauku o uredjenju
šuma. Dalnji Vaš dodatak jesu za mene pus e fraze, izbačene
po onoj: reci, da ti se ne reče!


Moj nedužan primjer o obračunanju prištednja u jednom
dielu šuma II. banske im. obćiue izvoljeli ste, g. nadzornice,
razvuči na daleko i široko. Hvatate se sad za cielu im. obćinu,
a zovete u pomoć i naše — Amerikance. .


Sada tek nisam na čistu, da li bi se na račun dotičnog
utržka od prištednja imale odpisati šumske odštete samo ušum-
Ijenim pravoužitnikom dvorske šumarije, ili onim iz Posavine
ili svima zajedno ?! U ostalom mogu Vas utješiti, da te pristednje
još liepo u šumi i dalje rastu, pak će biti u svoje doba
prilike, da i uprava II. banske imovne obćine kao i nadzorna
vlast i 0 Vašem predlogu razmišlja.


O taksacionalnom uredu ne ćete dalje da razpravljate. —
To je i posve pravo, jer nas dvojica svejedno ne bi jedan
drugog o protivnom osvjedočili. Oni pako, koji se za takove
stvari zanimaju, već su davno na čistom glede toga predmeta.
Najnovije razprave u stručnoj knjizi govore takodjer za osnuće
takovih ureda. Upozorujem na knjigu »Die wirthschaftliche
Einrichtung der Forsteu von Otto Kaiser«, zatim na članak
»Ueberdie Aufgaben u. Vorteile eines Forsteinrichtungsbureaus«


(A. F. u. J. Z. 1902.) itd. — Ne ću da citiram izvode do
kojih su dotični pisci došli, ne govore u prilog stanovištu, što
ga Vi načelno zastupate.
Vaša primjetba, da bi eventualni taksacioni ured pozobao
i ono malo zaslužbine, što bi ju kot. šumari imali obavljajući
radnje oko sastavka gospod. osnova, zvuči doista malo čudno.
U mojem odgovoru na Vaš osvrt dokazao sam Vam, da je
moj predlog išao onamo, da se za taj posao u prvom redu
upotrebe kot. šumari. Vi to namjerice mimoilazite, jer Vam ne
ide u račun. Nu to nije lojalan postupak. A kada bi se kot.
šumari upotrebili za taj posao, onda bi naravno i dobivali pristojbe,
koje ih za to idu.


Vrlo mi čudnovato izgleda i ono, čim opravdavate u obće
svoju kritiku i ovlast, da branite naše kot. šumare, koje nije
ŠUMARSKI LIST 2/1904 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 87 —


nitko napao. Vi velite: glede pravice o samoj reviziji izjaviti
ća se onda, kada se budem osvrnuo na naputak glede sastavka
gospod. osnova, izdan po zem. vladi; na obranu kot. šumara
ovlašćuje me pako okolnost, što me je predsjedničtvo šumar,
družtva pozvalo bilo da preuzmem koreferat u razpravi ob onim
načelima, po kojima bi se imale urediti naše zem. zajedničarske
šume, a jer nisam imao prilike, da o tom predmetu prije proborim,
to sam ovo učinio sgodom razpravice „o reviziji." —
Kakva je to logika ?!


Ako se dobro sjedam, bilo je to g. 1896., kada je gosp.
profesor Ivan Partaš izradio svoj referat o naČinu uredjenja
spomenutih šuma za šumarsku skupštinu.


Do čitanja referata nije došlo, već je skupština zaključila
da se taj referat, kao i Vaš koreferat otisne u »Šum. listu«.—
Referat g. prof. I. Partaša otisnut je, ali Vaš koreferat nije
ugledao svjetlo. Pa Vi ipak, g. nadzornice, velite, da nije bilo
dosele za to prilike. A što je onda sa skupštinskim zaključkom?!


Glede brukalice, koju spominjate u Vašem odvratu, reci
ću Vam samo toliko, da ja znam, da ste Vi bolovali, alt da
znam i to^ da ste izstupivsi iz zem. službe prešli odmah neposredno
u službu privatnu, koja svakako ne de biti manje naporna
od službe zemaljske. U ostalom ja Vašu predpostavu, da
sam se Vami narugati hotio, znajući da ste bolovali, najodlučnije
od sebe odbijam, te Vas žalim, da ste Vi takovu pomisao
mogli dovesti u svezu sa mojom osobom.


Na dalnje Vaše razmatranje ne du se osvrtati, ta to su
obde poznate stvari. A budite uvjereni, da ne imam niti vremena
da dalje trošim »tintu i papir«, te da se s Vama inatim,
jer ovakovi odvrati i odgovori i onako niti koga zanimaju, a
niti kake svrhe imaju; a ja imam mnogo ozbiljnijeg posla.


A. Borošić,
kr. zem. šum. nadzornik.