DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1904 str. 55     <-- 55 -->        PDF

"SADRŽAJ.


Stxana


P. n. našim čitaocima i suradnicima u oči nove godine 1904. 1—2
Šumarstvo u Srbiji. Piše Divjak. (Svršetak) 3—15
Nacrt izpravka priloga D) šumskomu zakonu od god. 1852.
Piše Mije Krišković, nađšumar 15—21
Jednokračna promjerka. Piše Mirko Puk, kr. žup. šum. nadzornik 22—28
Prilog k procjeni naših jelovih i bukovih sastojina. Napisao


Josip Majnarie, kr. kot. šumar 28—41
Lišće platana. Piše Jos. Ettinger 41-43
Listak. Osobne viesti: Premještenja 43


Družtvene viesti: Novi član utemeljitelj. — Zapisnik o
sjednici upravljajućeg odbora hrv.-slav. šumarskoga
družtva obdžavane na 27. kolovoza 1903 43 — 45


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo 45—46
Promet i trgovina 46—48
Različite viesti: Izpravak. — Darovi drnžtv. šumarskom


muzeju. — Vanredna šumarska skupština u Cjelovcu.
— Državno dobro veliki Tabor. — Zaključni
izpit u lugarskom tečaju u Topuskom. — Universe
i ostale visoke škole. — Glasovi javnosti i naše
šumarstvo. — Lugarski znak 48—52


P. n. gg. članovima i predbrojnicima na ubaviest . . 52