DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1904 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 52 —


obligatan samo za lugare im. obćina i lugare zem. zajednica, buduć ga


lugari državni ne nose, a ni mnogi privatni. Onaj pako, što ga nose lu


gari im. obćina i zem. zajednica nalazi se prečesto u žalostnora stanju,


jer mu pojedini dielovi manjkaju. Na svečane dane pako vidimo veći


dio lugara bez službenog znaka s razloga, što mu je on prišiven na


starom kaputu, pak se lugaru ne izplati svakoga svetca prišivati ga na


drugi kaput.


Oštećivanje znaka nastaje ponajviše stoga, što se nalazi na najiz


loženijem mjestu t. j . na ramenu od torbe ili na prsima. Hoće li lugar


u džep da izvadi knjigu, hoće li da zakopča kaput ili odkopči i t. d.


mora svakiput rukavom zapeti bud za krunu od znaka ili za vrpcu na


kojoj je napis, pa kako se to više puta u jednom danu dogadja, nije


čudo da se znak ošteti. Uzme li se k tomu njegova znatna veličina i


boja mora se sbilja kazati, da je taj znak nesliođan i neukusan.


Kad bi taj znak bio mnogo manji i ukusniji, te kad bi se nosio


na kapi ili šeširu, vršio bi on istu svrhu, pak bi bio i shodniji. Od kada


su lovačka, ribarska i ina društva počela nositi znakove, nalazimo medju


njima upravo krasnih oblika, a ciena im je skoro ista kao i sadanjem


lug. znaku. Osobito su liepi znakovi iz emaila, koje nose članovi bici


klističkih društava.


Kada bi se načiniti dao lug. znak od 3 cm. visine i 2 cm. visine
jajastoga oblika sa grbom i krunom u sredini i to tako, da bi grb bio
u bojama emaihran, vrpca za napis bielo emailirana sa zlatnimi slovi
a pravila bi ga poznata firma za pravljenje družtvenih znakova: „Adolf
Belada u Beču (VII./2. Mariahilferstrasse 54.)" po 1-50 K. ako se naruči
jedna stotina, a po VSO ako se naruči 1000 komada. Iz tankog
lima ako se naruči 100 komada 36 fil. Napokon ako bi se pravio iz
kovine (kao n. pr. znak družtva za gojenje lova i ribarstva) stojao bi
komad 65 fil. ako se naruči 100 komada, a 50 fil. ako se naruči 1000
komada.


Bilo bi s toga uputno, da se kr, žup. oblasti, gospod. uredi im.
obćina, a i hrv.-slav. šum. družtvo obrate na visoku kr. zem. vladu
molbom, da novi službeni lug. znak propiše, koji bi se nosio na kapi
te bio manjeg i ukusnijeg oblika. Kosović.


Primili smo od g. pisca ove notice i sliku u bojami ovakovoga znaka, nu
ne možemo ju radi razmjerno prevelikih troškova donieti. Uredničtvo.


p. n. gg. članovima i preSbrojnicima na ubaviest.
I opet ove godine podvrgli smo se trudu, da o novoj god. 1904.
što točnije izpravimo adrese pod kojima list šaljemo. Bude li uza sve
to kakovih nedostataka u odpremi lista, to p. n. gg. članove i predbrojnike
umoljavamo, da nam što prije — i to na adresu uredničtva:
Zagreb, gornji grad, Jurjevska ulica br. 7. — eventualne reklamacije
odprave. Ujedno umoljavamo, da nam se i u buduće promjena boravišta
što prije obznaniti izvoli, jer nam se često vraćaju brojevi, koji se
kasnije reklamiraju, a sve to zadaje previše nepotrebnoga posla.


Uredničtvo.


Uredjuje IvanPartaš,prof..šum. akademije uZagrebu. Tiskara C. Albrecht (J. Wittaseh).