DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1904 str. 52     <-- 52 -->        PDF

- 50


kod nas nije još ni kod našeg najvažnijeg ni najvećeg šamoposjednika,
države, proveden čisti nadšumarski sustav, već se tekar obavlja prelaz
od šumarničkoga sustava na nadšumarski, kod imovnih obćina pako on
je više šumarnički, kod privatnika pako u obće je šumarnički sistem
vladajući, to mi i ne trebamo pomno izobraženoga šumsko-teliničkoga
pomoćnoga osoblja, već nešto bolje spremno čuvarsko osoblje. Takovo,
nešto bolje spremno čuvarsko ili lugarsko osoblje, kakovo odgovora sada
kod nas u praksi vladajućim šumsko-upravnom sustavima, izobraziti
se može u kratkotrajnim lugarskim tečajevima, a uz naučnu osnovu
kakovu je i u Topuskom. S toga velimo, da je dobro učinila vis. kr.
zemalj. vlada, što je odustala od ustrojenja prave lugarnice, jer bi se
inače uzgojilo osoblje, koje ne bi našim potrebama odgovaralo, a niti bi
se ono kasnije sa svojim položajem i plaćom za dovoljno bilo — tako
je evo u Austriji kod držav. šumske uprave, gdje je čisti nadšumarski
sustav proveden i to pomoćno osoblje bolje situirano — već bi se trebalo
samo tečajevima za izobrazbu lugara posvetiti više pazke, pak bar već
postojeći privatni tečaj u Topuskom moralno podpomoći, da se naime
kod popunjivanja lugarskih mjesta u prvom redu uzme obzir na one,
koji su u tom tečaju za lugarsku službu već pripravljeni.


UiiiTerse i ostale visoke škole. Vrlo je zanimiv nastupni govor
ovogodišnjeg rektora bečke universe, prof. dr. Eschericha , izrečen prilikom
njegovog svečanog ustoličenja početkom školske godine 1903./4.
Dr. Escherich govorio je ponajprije u svrhi sveučilišta, te predbacuje
austrijskim universama preveliki konzervatisam. One se već kroz stoljeća
nisu promienile, prem se je izvan njih u ljudskomu društvu mnogo
toga promienilo. One stoje gotovo još nepromjenjeno na nekoj sredovječnoj
basi, te još uvjek uzgajaju samo svećenike, pravnike, učitelje i
liečnike, a to nije dosta, jer novo vrieme treba još i inih akademski
izobraženih ljudi. Da se dosele takovi na universama nisu uzgojiti mogli
uzrok je taj, što su universe, naročito austrijske, držale zatvorena vrata
raznim tehničkim znanostima, koje su ipak toliko dobra svietu učinile,
pače socialne prilike iz temelja na korist ljudstva preokrenule. Posliedica
tog neprijatnog držanja universa naproti uporabnim (angewandten)
znanostima bila je ta, da su si te znanosti morale same stvoriti
vlastito, ma i skromnije ognjište, kad se ih nije glavnomu ognjištu
znanosti — universama — pripustilo. Bilo je to, veli prof. dr.
Escherich, više od štete nego od koristi universama, jer je uzmanjkalo
čistoj nauci na pobudama, a i time, što i čista znanost,
njegovana na universama, nije uzela u obzir potrebe čovječanstva, pa
tako se i našli mnogi razočarani stupiv u praktičan život. Odatle oštar
sud mnogih, a naročito i Bismarka, o izobrazbi koju daje universa. Tre