DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1904 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 49 —


Državno dobro Veliki Tabor u hrvatskom Zagorju prodano je
koncem prošloga mjeseca na javnoj dražbi i tako će ono, kad bude
dražbeni čin odobren, preći u privatne ruke. Uzmemo li u obzir, da je
to naše Zagorje s jedne strane puno većih i manjih vlastelinstva, koja
su u posjedu najboljih zemalja, tako da seljaci samo malo zemljišta posjeduju,
lošije kakvoće i nepovoljnijega položaja, s druge, da je to kraj
upravo prenapučen, vrlo nam je žao, da nije naša vis. vlada to dobro
kupila, te zemljište eventualno uz dostalnu cienu medju tamošnji narod
parcelirala. Tako čini često ugarska vlada, te smo o tom već i u ovom
našem listu opetovano izvjestili, i tim doista promiče interese svoga
puka. Vrlo se čudimo, da naše domaće novinstvo ovakovim operacijama,
koje su od eminentne narodno-gospodarstvene važnosti po narod,
gotovo nikakove pažnje ne posvećuje. Izuzam jedne notice u „Obzoru",
kojom se domaći rodoljubi pozivlju da to dobro kupe, naše se novinstvo
na ovu prodaju potanje obazrelo nije. Poznavajući naše prilike, što će
biti konačna posliedica ove prodaje? Svakako ništa drugo, nego da će
privatni vlastnik to zemljište sam parcelirati, pokraj toga liepe novce
zaslužiti, a zemljišta potrebni narod morat će kupovati isto uz daleko
veću cienu, nego bi to baš trebalo da bude.


Zaključni izpit u lugarskom tečaju u Topuskom, održan je,
kako u našem prilogu — „Lugarskom viestniku" — javljamo dne


28. prosinca. Čudili silio se, da nije kod izpita bilo prisutno više naših
stručnjaka, bar iz tamošnjega kraja. Taj bi tečaj, polag našeg mnienja,
zaslužio da mu se posveti više interesa od strane naših stručnih i mjerodavnih
krugova, jer je osnutak istoga izazvala doista prava potreba.
Specialno odnošaji našega šumarstva takovi su, da mi za naše lugarsko
osoblje ne trebamo drugo, nego da ono bude pripravljeno za svoje zvanje
u ovakovim kraćim tečajevima, kakav je od prilike privatni tečaj za izobrazbu
lugara u Topuskom sam osnovao g. P. Agjić umirov. kot. šumar.
Prave lugarnice nuždne su samo ondje, gdje je u šumarskoj upravi
prihvaćen i proveden t. zv. nadšumarski sustav uprave, gdje ima dvie
vrsti pomoćnoga osoblja: naime uz obične čuvare šuma, kojim je zadaća
lih samo na šumu paziti i čuvati ju, još takovih lugara i nadlugara
(Forstwart u novije vrieme zovu ih Forster), koji su pravo šumsko-tehničko
pomoćno osoblje, te su izvršujući organi šumarskoga upravitelja,
a često imaju značaj činovnika najnižega plaćevnoga razreda (tako je
ne obziruć se na Njemačku u susjednoj Austriji, a i u Bosnoj).


Takovo pravo šumsko-tehničko pomoćno osoblje mora biti teoretski
bolje spremno za svoju službu, i stiće tu spremu u posebnim
pravim lugarskim školama ili lugarnicama (Forstwartschulen ili Forsterschulen),
a u kojima naukovanje traje po jednu ili više godina. Kako


4