DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1904 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 48 —


Sad se u našim hrastovim šumama marljivo radi, nu mnogo smetaju
izradbi i izvozu povodnje, od kojila su naši nizinski hrastici ove
jeseni i zime opetovano stradali. Živo žele s toga naši šumsko-trgovački
krugovi, da se u što većoj mjeri pristupi k regulaciji naših voda, naročito
Save, pa da se izgradnjom kanala mogu inundirane šume što prije
riešiti vode, kojima su ih poplave potopile. Te su naime povodnje pravi
kalamitet, s kojim se naši drvotržci u hrastovim boriti imaju, te opravdano
traže da se ne samo zemlja već i država za regulaciju Save i
Drave pobrine, kad se je već u državni proračun toliko silnih milijuna sa
investicije stavilo.


Različite viesti.


Izprarak. U imeniku članova priobćenom u 12. broju našega lista
od pr. god. označena su zvjezdicama imena onih članova, koji su ujedno
članovi t. zv. „K6r6skenyieve pripomoćne zaklade". Pomutnjom nije tom
oznakom naznačen kao član te zaklade g. prof. F. Kesterčanek, koji je
jedan od najstarijih članova iste. Upozoreni na to, ovime to rado izpravljamo,
a ujedno molimo ako bi eventualno iz tog popisa članova
još koji od gg. naših družtv. članova izpušten bio, da nas na to upozori.
Točna evidencija članova ove zaklade doista je vrlo važna, pošto
samo djeca članova K6r6skeny-eve zaklade, imaju pravo na podpore iz
te zaklade, što ovime ponovno naročito naglašujemo, jer često stižu na
družtv. upravu molbe za podieljenje podpore iz te zaklade, a da dotičnici
ne imaju na to nikakvoga prava.


Darovi dražtv. šumarskom muzeju. Od g. G. Kukovića, upravitelja
Varaždinskih Toplica primila je družtv. uprava 1 eksemplar crnoga
ronca; od g. V. Benaka šumarnika u Petrinji 2 fotografije hrasta
„šukundjeda" i 1 fotografiju šumarske kuće, a od g. umir. katastr. šum.
nadzornika J. Ettingera staru pozivnicu na dvorski lov. Liepa hvala!


Vanređua šumarska skupština u Cjelovcu sazvana je bila za


19. prosinca pr. god. u kojoj se je imalo razpravljati o dvim pitanjima,
koja naročito šumare i šumovlastnike austrij. alpinskih zemalja zanimaju
i o kojima se je imalo svestrano razpravljati i shodni zaključci stvoriti.
Jedno je pitanje t. zv. „bosanska pogibelj" o kojoj se već više vremena
u austrir. šumarskim časopisima razpravlja, pače oštra polemika vodi
kako bi se naime odklonila pogibelj, koja prieti južnim alpinskim
šumskim proizvodima od silne bosanske utakmice, a drugo „cienik za
prevoz šumskih proizvoda", jer da dosadanji željeznički cienik za
eksport drva u inozemstvo ne odgovara, te svaki živahniji izvoz drva
onemogućuje. Kad nam budu poznati zaključci stvoreni na toj skupštini,
mi ćemo ih priobćiti, jer će jamačno biti i za nas od važnosti.