DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1904 str. 49     <-- 49 -->        PDF

-- 47


s šumskimi proizvodi napose, te se je šumsko trgovačka bilanca austrougarskoga
carinskoga područja minule godine od mjeseca do mjeseca
popravljala. Ne ima s toga sumnje, da će konačni rezultat biti povoljniji
od onoga godine liH)2. a znatno povoljniji od onoga 1901.


Napose u našim hrvatskim šumama opazili su se kod ovojesenskih
prodaja odrazi poboljšanih trgovačkih konjuktura, jer kako je bolja
prodja šumskoj robi nastala, digle su se i ciene te robe, a po tom nešto
i šumske takse. Razmjerno najviše je skočila u cieni jasenovina i brestovina,
prem to nije od osobite važnosti, nu skočila je u cieni i hrasto
vina, dapače nešto i čamovina i bukovina. Potonje dovodi se u savez
obnovom austro-ugarsko-talijanskoga trgovačko-carinskoga ugovora. Znalo
se je naime, da taj ugovor ističe koncem g. 1903. i da će kod obnove
doći do znatnih sporova, u prvom redu zbog poznate vinske klauzule.
Prietila je pogibelj, da će talijanska vlada, ne bude li joj za rukom
pošlo obnoviti vinsku klauzulu, udariti carinu na drvo, koje se iz našega
carinskoga područja, do sele bez carine, u velikoj mjeri uvozi u Italiju,
koja ga ne ima. Bojeći se eventualne carine, nastojali su naši producenti
a talijanski konsumenti, da još prije izminuća god. 1903. što više
drva u Italiju uvezu, pak se je na to i ciena četinjavoj a i bukovoj
robi, zadnje vrieme, podigla na kojih 57o- Na žalost bojati se je, da bi
u prodji te robe mogla doskora nastupiti reakcija, tim više, što na talijanskim
tržištima silna bosanska utakmica u toj vrsti robe ne jenjava,
već pače sve žešća postaje, te se već polag službenih austrijskih podataka
izkazuje, da se iz Bosne do 16. tisuća vagona ove robe kroz dalmatinske
luke godimice izvozi. Našim i alpinskim producentima ne preostaje
dakle ino, nego da uz talijansko tržište potraže u što većoj mjeri
daljna tržišta; u prvom redu u ostalim zemljama oko Sredozemnoga mora.


Glede naše hi´astovine lahko nam je; ona ima prostrana svjetska
tržišta pak slovi sa svoje osobite kvalitete — zauzima ona na tim tržištima
neki ekscepcijonalni povlašteni položaj — te se mnogo traži i
dobro prodaje, ne bojeć se mnogo strane utakmice.


S netom navedenih razloga i naknadne prodaje u našim hrasticima
povoljno po naše šumovlastnike izpadaju, a i sva gotova roba uz dobre
ciene prolazi, samo još uvjek vlada kriza u francuzkoj dužici. Nu ima
nade, da će se situacija i gledom na ovu robu popraviti. A i moći će
se popraviti, jer će se s jedne strane smanjiti proizvodnja te robe u
našim šumama, a s druge strane ipak početi razredjivati zalihe ove dužice
na skladištima u Francuzkoj. Kako su se naši drvotržci zadnje
vrieme zajednički organizovali, ^nadamo se, da ne će podleći francuskim
spekulantima, kao u prijašnje vrieme, već složno čekati bolje prilike i
tim se obraniti od nepotrebnih gubitaka, koje bi inače jamačno pretrpjeti
morali.