DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1904 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 46 —


naš šumarski koledar, koji izlazi već 25 godina. Uz novi Borošićev „Šumarsko-
lovački koledar" imamo mi sada dva koledara naše struke.


„Bosanski g´lasuik — Bosuischer Bote", koledar za g. 1904.
Ovaj koledar točno upoznaje čitaoca sa prilikami naših okupiranih zemalja,
a sadržaje i točan pregled svih tamošnjih, pak i šumarskih, poduzeća,
osim toga sva su veća mjesta u njem točno opisana.


Criitteuiberg´: Die Forstbetriebseinrichtung. Izašlo u Beču kod F.
Deuticke. Ciena 12 K. Da će ovo djelo izaći objavili smo već u jednom
od prijašnjih svezaka našega lista. Sada je ovo djelo doista izašlo, te
smo već jednu vrlo povoljnu kritiku toga djela čitali. U jednom od budućih
brojeva na ovo ćemo se djelo, koje smo jedva primili, još potanje
osvrnuti, jer ne ima sumnje, da je to djelo za nas važnije nego li su
sva ostala njemačka djela, u kojima je ova šumarska disciplina obradjena.


l>ombrowsky E.: Aus meinem Jager u. Trapperleben. Izašlo u
Beču kod K. Mitschke. Ciena 7 K.
Weise: Leitfađen fur den Waldbau. Izašlo u Berlinu kod J. Springera.
Ciena 3 odnosno 4 marke.


Feriiofl": Economics of Forestry. U ovom djelu, koje je napisao
Niemac Fcrnow, profesor šumarstva na Cornell-Universitv u državi New-
York, može se čitaoc, raedju ostalim, točno upoznati sa šumarstvom
Sjevero-američke Unije.


Stotzer: Waldwerthrechnung u. fostl. Statik. Izašlo je III. izdanje
ovoga poznatoga djela nakladom knjižare J. D. Sauerlandera u Frankfurthu
n/M. Ciena 6 K.


Promet i trgovina.


Godina 1903. minula je. Prem nam još ne stoje na razpoložbu
zaključni statistički podatci obzirom na promet i trgovinu sa šumskim
proizvodima, ipak možemo jednu reći: god. 1903. bila je za šumsku
trgovinu u obće povoljna; već je dosta dobro počela, a još bolje završila.
Tragovi obće gospodarske krize, koja još dotira iz godina 1900.
a koja se je težko osjećala ne samo još sliedeće godine, već još i
god. 1902., minule su godine gotovo sasvim izčeznuli. Eksport drva,
koji se je počeo već u drugoj poli g. 1902, popravljati, nije zapeo ni
početkom minule godine, pače on je prema koncu godine postao vanredno
živahan, kakav već dulje vremena bio nije. U tom niti su ga
smele balkanske oblačine, ni sporovi na kranjem iztoku a ni domaća
parlamentarna mizerija. Uza sve obće političke prilike, koje baš nisu
ružičaste, ipak je uspjelo krugovima producenta i industrijalaca unesti
neki novi život u promet i trgovinu u obće, a u promet i trgovinu