DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1904 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 42 —


lišća razredili i imenovali, i to: Platanus orientalis, Pl. occidentalis,
Pl. acerifolia i Pl. cuneata. Od ovih vrsti platana
opaziti sam mogao, da u proljeće, kad se lišće počne razvijati
da nekoje u razmaku od 8—10 dana poznije lišće tjeraju, dakle
da ima ondje ranih i poznih.


Cim jesensko doba nastane, što biva u drugoj polovici listopada,
tad počne lišće na stabalju svoju boju mienjati i opadati,
što traje sve do konca studenoga. Kad sam u to doba
godine Zrinjevačkim drvoredom prolazio, opaziti sam mogao,
kod svakog stabla platane, opaloga lišća različite forme i veličine
izrasloga, što se u ljetno doba, dok je na krošnji titralo,
lako opaziti nije moglo, kao kad na zemiji ruzšepureno leži, a
vidit sam ga mogao u razno vrstnom obliku kano: zvjezdastoga,
kopljastoga, srčastoga, javorolikoga lišća, po rubu plitko ili duboko
urezanoga, ruba gladkoga ili piljastoga, okruglastoga i u
drugim oblicima upodobljeuoga.


Budući da sam o Ijuštenju platana posadjenih na Zrinjevcu,
u Šumarskom listu godine 1892. članak pisao, nisam
od tog vremena o njegovoj rastnji moja opažanja s vida pustio
i često promatrao te mnogovrstne oblike lišća, koje mi u oči
udariše, ali kod te množino različitoga kroja lišća, nisam si
pravu sliku predočiti mogao, a zvjedljiv bijah sve forme lišća
koje se na stablu platana razvijaju u pregledni sustav poredati.


U tu svrhu počeo sam ove jeseni, čim je lišće sa krošnja
opadalo sakupljati, kojega sam u 76 forma lišća pronaći i sakupiti
mogao, a nedvojbeno, da sam gdjekoji list nesmotreno
izpustio. Da si te oblike lišća točnije predočiti mogu, pretiskao
sam svaki pojedini list posebno u naravnoj veličini na risarskom
papiru i crnilom kolorirao, što mi je veoma dobro uspjelo.


Kad sam sve pretiskano lišće, 76 listova na broju, u četvorinu
poredao, iznosila je ploha podpuni jedan kvadratni hvat,
tad sam dobio pravi pregled pronadjenih raznovrstnih forma
lišća, koje na platanama rastu, što me je iznenadilo. Ne samo
što me je prednavedeni uspjeh zadovoljio, već mi je kod toga
iztraživanja za rukom pošlo pronaći uzroke, zašto se na svakom