DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1904 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 40 —


Izvan svake je dvojbe, da su za točnost rezultata gore
priloženog manuala, dotično procjene, najvažnije što točnije lokalne
skrižaljke te naročito u ovima :


a) cjelokupne visine stabala;


b) drvne usebine i


c) padovi promjera po 1 m. u centimetrima.


Za što točnije ustanovljenje ovih velevažuih faktora, po
mom će mnienju u naših gorskih predjelih jedva dostojati obaranje
uzor-stabala. Mnogo svrsishodnijim naime držim, da se u
tu svrhu bar još donjekle pridrže prodaje stabala uz naknadnu
premjerbu i da se što više posveti mara, pažnje i rada oko
premjerbe onih stabala, koje n. pr. ovlaštenici posieku za svoje
svrhe. Takove de nam premjerbe često moći obaviti i bolji
lugar, kad mu se za to shodne uputu dadu.


Izvan svake je sumnje, da ćemo iz razmjerno velike množine
takovih podataka modi i većom sjegurnosti računati na
točnost poželjnih rezultata, sve ovo tim prije, posto će se mjeriti
ona stabla, koja nisu za tu svrhu po našoj naročitoj odredbi
— kao uzor-stabla izabirana i koji je izbor često vrlo
problematičan, čak u prigodi i odvisan od momentane dispozicije
dotičnog procjenitelja.


Niti malo ne dvojim, da bi se ovim načinima pribavilo
vrlo probitačnih podataka, koji bi nas bez dvojbe doveli do
svrhe, tim vedma, što sam se imao prilike uvjeriti, da je priroda
naše gorske sastojine — jelike i bukvike — redigirala
tako, da kod iste stojbine, istih prsnih promjera i istih stablenih
visina praktično govoreć ne ima nikakove razlike u kubičnih
usebinah.


Tim bi bili glede tih kubatura prilično na Čistu — tek
nas po mom mnienju još mnogo izkustva i posla traži ustanovljenje
pada promjera. I ovi podatci dali bi se spomenutim
načinima prilično točno pronađi, osobito kada se uvaži, da su
me dojakošnja opažanja dovela do sliededih obćenitih pravila:


a) Stabla s veoma dugom tehničkom gradjom (tehničkom
duljinom), bez obzira na njihov prsni promjer, te stabla s ma