DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1904 str. 3     <-- 3 -->        PDF

mas^gM ttii.


Br, 1. u ZAGREBU, 1. siečnja 1904. God.XXVIII.


Uvrstbina oglasa: za 1 stranicu 16 K.; za ´/a stranice 8 K.; za V3 stranice
5 K. 20 fil.; za ´A stranice 4 K. — Za višekratno uvrštenje primjerena popustbina.


P.
n. našim čitaocima i suradnicima u oči
nove godine 1904.
Minulo je je punih 27 godina od kako postoji naše hrv.slav.
šumarsko družtvo, a isto toliko prošlo je od kako je
družtvo počelo izdavati svoje družtveno glasilo: »Šumarski list«.


Iz skromnih početaka razvilo se je naše družtvo do uglednoga
družtva, koje danas broji u svojim redovima gotovo sve
naše domaće šumarske stručnjake, a našlo je ono članova i
prijatelja i u susjednim nam zemljama u kojima naš jezik
vlada, ili se bar naša rieč razumije.


Prema prilikama pod kojima se je razvijalo naše družtvo,
razvijao se je i njegov organ »Šumarski list«, koji je tečajem
minulih 27 godina stekao znatni broj čitaoca, a i suradnika,
te se jmože danas koli svojim obsegom toli sadržajem staviti u
isti red sa sličnimi glasili kud i kamo većih naroda. Ovu našu
tvrdnju najbolje zasvjedočava razmjerno velik broj originalnih
članaka, koji su do sele u ovom našem listu izašli i iz kojih
si može nepristrani čitaoc stvoriti jasnu sliku ne samo nastojanja
našega družtva, već i jasnu sliku našeg domaćeg šumarstva,
pače donekle i sliku šumarstva naročito onih naših susjednih
zemalja, s kojima nas bar jezične veze vežu, Osim toga gornju
našu tvrdnja zasvjedočava i okolnost, što je družtvo shvatilo
svoj zadatak i glede družtvenih članova II. razreda — lugara,
te je već prije devet godina stalo izdavati kao prilog »Šumar
ŠUMARSKI LIST 1/1904 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 2 —


skomu listu« još i posebno »Lugarski viestnik«. Kao što »Šumarski
list« kao takav, tako je i »Lugarski viestnik« tečajem
svoga obstanka našao medju našim lugarskim osobljem silu čitaoca
i prijatelja.


V


Družtveni naš glasnik »Šumarski list«, kao i prilog mu
»Lugarski viestnik«, mogu svojoj zadaći samo onda u punoj
mjeri udovoljiti, budu li se i p n, gg. suradnici obih ovih
listova svagda sjećali i sve ono, što bi moglo obje vrsti naših
družtvenih članova zanimati, u tim glasilima objelodanjivali. Naročito
upozorit nam je gg. suradnike, da je pr. god. stvoren
zaključak, da će se u buduće honorirati ne samo oveći članci,
već i manje notice, koje se objelodanjuju u »Listku«, pa ne
sumnjamo, da će ova okolnost doprinjeti k tomu, da nam i
taj dio lista bude što savršeniji.


Još nam je jednu spomenuti glede pravopisa. Do sele vladao
je u glavnom u našemu listu etimoložki pravopis, a i u
ostalim našim domaćim časopisima on je još gotovo vladajući.
Ne smije se medjutim zaboraviti, da je u sve naše škole već
od više godina uveden fonetski pravopis, te se sve više množa
broj onih, koji se tim pravopisom služe. Kako držimo i jedan
i drugi ovih pravopisa izpravnim, to ćemo u buduće kod članaka
poslanih nam na uvrštenje, dati članke onako slagati kako
su pisani, nu jedno molimo: neka se gg. suradnici odabranoga
pravopisa konsekventno drže, bio on etimoložki ili fonetski.
Odabrati jedan od vladajućih pravopisa za cieli naš list ne
držimo s gornjih razloga uputnim.


U nadi, da će nam ne samo dosadanja gg. čitaoci i suradnici
vierni ostati, već se uz dosadanje i novi u naše kolo
prikupiti, pozdravljamo ih na početku ovog novog godišta:


„Bila sretna nova godina 1904."


Uredničtvo.