DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1903 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 709 —


Uspjeh dražbe održane kod brodske imoTne obćine u VinkOTcima:
Kod dražbe hrastovih šuma brodske imovne obćine, što se
je 5. studenoga u Vinkovcima obdržavala, prodane su sliedeće čestice:


1. Glovac, procienjen na K. 81.014, prodan za K. [93.999; dostalac
„Holz-Exploatations-Gesellschaft, Budimpešta; 2. Orljak, procienjen na
K. 93.968, prodan za 104.583 K.; dostalac Vuk i sinovi, Budimpešta;
3. Krivsko Ostrovo, procienjeno na K 67.908, prod. za K. 72.763, dostalac
Vuk i sinovi, Budimpešta; 4. Banovdol, proc. na K. 42.000, prod.
za 55.278 K., dostalac pod toč. 2 i 3 Vuk i sinovi, Budimpešta ; 5. Lužčić,
proc. na K. 107.273, prod. za 116.600 K.. dost. Jos. Eisler i sin, Beč;
6. Rastovica, proc. na K. 29.550, prod. za 41.217 K., dost. kao pod
2, 3; 7. Zapadne Kusare, pi´oc. na K. 32.569, prod. za K. 42.587, dost.
Ilješ Schlesinger iz Beča; 8. Merolino, proc. na K. 152.685, prod. za K.
161.999, dost. kao pod toč. 1.; 9. Mužko Ostrovo, proc. na K. 32.770,
prod. za 39.308 K., dost. Moriz Drach jun. iz Beča; 10. Kunjevci, proc.
za K. 120.010, prod. za K. 125.717, dost. Nikola Orth iz Bavarske;
11. Vrabčana proc. za K. 55620, prod. za K. 61.320, dost. kao pod 5;
12. Ada, proc. na 153,788 ostala neprodana; 13. Boljkovo, proc. na
K. 45.815, prod. za K. 54.150, dostal. Emerik Graff, Osiek; 14. Sveno,
proc. na K. 43.840, prod. za K. 56 587, dost. Ilješ Schlesinger iz Beča;
15. Rastovo, proc. na K 74.550, prod. za K. 82.300, dost. S. Wolfner,
Budimpešta; 16. Trizlovi, proc. za K. 38.160, prod. za K. 43.200, dost.
Hugo Hartl i J. Halle iz Siska; 17. Radjenovci, proc. na K. 18.188,
prod. za K. 18.855, dost. Emerik Grafi´ iz Osieka; 18. Radiševo, proc.
77.880, prod. za K. 91.730, dost. pod toč. 16.; 19. Ripača, proc. na
K. 36.667 ostala neprodana; 20. Slavir, proc. na K. 57.526, prod. za
K. 68.875, dost. Karl Schlesinger iz Beča; 21. Jošava, proc. na K. 60.128,
prod. za K. 73.105, dost. pod toč. 2, 3 i t. d.; 22. Gradina, proc. na
K. 213.355, prod. za K. 213 999, dost. pod toč. 1.; 23. Gunjevci, proc.
na K. 116.220, prod. za 143.875, dost. pod toč. 20.; 24. Dubovica, proc.
na K. 99.232, neprodana i 25. Istočne Kusare, proc. na K. 157.365,
prod. za K. 194.768, dost. pod toč. 2, 3 i t. d.
Različite viesti.
Državni izpit za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva


održan je u jesenskom roku o. g. dne 23. do uključivo 28. studena u
prostorijami hrv.-slav. šumarskoga družtva u „šumarskom domu" u
Zagrebu, pod predsjedanjem g. Roberta Fischbacha , kr. zemaljskog
šumarskog nadzornika I. razr., dočim su kao izpitni povjerenici fungirah
gg. profesori F. Kesterčanek i I. Partaš, potonji bio je ujedno