DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1903 str. 72     <-- 72 -->        PDF

— 654 —


0 prodaji Pleternice, spahiluka brodske imovne obćine, zadnje
je vrieme mnogo i u našim dnevnicima pisano. Ovo je prostrano vlastelinstvo
prije više godina kupila iz svoje nepotrošne glavnice brodska
imovna obćina, a sad ga je opet htjela prodati, jer da joj se ono ne
izplaćuje. Proti toj prodaji mnogi su se članovi imovne obćine podigli,
s razloga: da u obće nije uputno prodavati prostrano dobro, kojega
glavna vriednost leži u prostranim šumama, a da je isto i prenizko procienjeno.
Uvaživ oba ova opravdana nazora, nije kr. zem. vlada prodaju
dobra dozvolila. Ovu odredbu zem. vlade mi sa zadovoljstvom pozdravljamo,
a samo se čudimo tome, da se je od strane ove imov. obćine,
koja je prisiljena za svoje pravoužitnike svake godine za silne svote
nabavljati ogrievo, moglo i pomišljati na prodaju Pleternice, koja je u
glavnom šumsko dobro, te koja stoga i za samu im. obćinu vriedi, a i
može više vriediti, nego za svakog drugoga.


Oproštaj. Član i odbornik našega družtva g. Vilim Dojković, kr.
žup. šum. nadzornik u miru, revni suradnik našega lista, koji polazi
već početkom o. mj. na mjesto svojeg novog djelovanja, slieđećora se porukom
oprašta od ovdašnje gg. znanaca i prijatelja:


Preuzimajuć u upravu sume grada Kamnika (Stein) u Kranjskoj,
doživljeni svim p. n. znancem i prijateljem povodom odlazka s rodjene
grude, uz sudružni šumarski pozdrav — srdačni s bogom.


U Zagrebu, na Sesvete 1903.


Vilim DojJcović,


kr. žup. šum. nadzornik u miru.


Dopisnica urednictva. Umoljavaju se p. n. članovi i predbrojnici,
da nam izvole svaku promjenu u svojoj adresi što prije obznaniti
a isto tako brojeve lista, koji im možda stigli nisu, svagda što prije zatražiti,
a ne tekar nakon više mjeseci ili čak godina, jer je u potonjem
slučaju s raznimi potežkočami skopčano ovakovim željama udovoljavati.


Ogl


Na temelju dozvole visoke kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade,
odjela za bogoštovje i nastavu, od 27. listopada 1903. broj 16 903., izdane
u sporazumsku s nadbiskupom zagrebačkim, preuzvišenim gospodinom
Drom Jurjem Posilovićem, obavit će podpisano interkalarno
upraviteljstvo hrvatskih šuma nadarbine nadbiskupske stolice zagrebačke
uz sudjelovanje povjerenika visoke kr. zemaljske vlade i preuz
ŠUMARSKI LIST 11/1903 str. 73     <-- 73 -->        PDF

- 655
višenoga gospodina nadbiskupa, dne 30. studenog a 1903. dražbenu
prodaju hrastovih, brestovih i inih stabala, nalazećih se u šumi Žutici,
vlastnost nadarbine nadbiskupske stolice zagreb. i to u glav. odjelu V.


Sječina leži u poreznoj obćini Topolje. (upravna obćina Bregi,
kotar Dugoselo, županija zagrebačka) te sastoji:


CD Procienjena


Broj stabala


đrv. gromađa


1
1
.5
OJ


w 5E i/J § 3


ci 0 p a z k a


b3


a a


CD 3


a L


W J3 >o 0^ o


-> a


a *> ´s 3 r^


o


o o 2 OJ


a Ci OJ o ´§´*^


C3


w p ^ a


O 2 ^


_03 ´3


tsi PH


>
>
Oj


3 Udaljenost sj´efie od
o ´—a željezničke postaje


^ o 5897 254 10 5 6166 19929 25989 330795 Sisak 19-6 km
73 rH
OJ trt Udaljenost sječe od
"3] ´o željezničke postaje
cS *t^ Grad Ivanič 18 km.


o


c


12


p


o


>N1 P-i


Dražba obdržavat će se u uredskim prostorijama visoke kr. zem.


vlade, odjela za bogoštovje i nastavu, u Zagrebu, Opatička ulica br. 10.
Samo pismene ponude primaju se.
Zaobina iznosi 5´´/o od procjenbene vriednosti, a jamčevina IC/^


od dostalne svote.
Rok izradbe ustanovljuje se do 15. travnja 1905., a izvoz materijala
do konca god. 1905.


Polovica kupovnine ima se položiti 30 dana nakon obavjesti o
odobrenju dražbe po visokoj kr. zem. vladi i preuzvišenom gospodinu
nadbiskupu zagrebačkom Dru Jurju Posiloviću, a druga polovica najkasnije
do konca ožujka 1904.


Svi ostali dražbeni uvjeti mogu se uvidjeti kod ravnateljstva nadbiskupskih
dobara u Zagrebu, Vlaška ulica broj 75, onda kod uprave
šuma nadarbine nadbiskupije zagrebačke u Maksimiru (Ljetnikovac kod
malte), te kod šumarskog odsjeka visoke kr. zem. vlade (Markov trg 3).


Interkalarno upraviteljstvo hrvatskih šuma nadarbine
nadhiskupslte stolice zagrebačke.
ŠUMARSKI LIST 11/1903 str. 74     <-- 74 -->        PDF

— 656
Broj 4699. — 1903.


Oglas dražbe.


Preko 600 m^ iznaša množina gradje, koja se rušenjem dvorane
vrbanjske parne pilane i strojarnice izvaditi može. U zidinama pako
imade preko 70.000 komada cigala.


Radi prodaje ovog objekta uz dužnost rušenja i odveženja gradje
obdržavati će se kod pođpisatoga kr. nadšumarskoga ureda dn e 6.
studenoga t. g. u 11 sati prije podne pismena razprava.


Potanji uvjeti mogu se uviditi kod kr. šumarije u Vrbanji kao i
kod ovoga ureda.
Nadalje prodaje se iz slobodne ruke kraj kolodvora u
Vrbanji nalazeći se sliedeći predmeti:


Jedan stroj za pilenje na jaram 42/24" . . 1600 K
„ „ „ „ „ 36/18" . . 1200 K
„ „ „ „ „ 30/30" . . 1000 K


„ „ „ ,, tavoleta 1000 K
Bezkrajna pila 300 K
Pet bezkrajnih pila po 200 kruna ... . 1000 K
Osam eirkulara po 100 K 800 K
Dva eirkulara 70 K
Jedan aut. stroj za brušenje 200 K
Sedamnaest kolica za tračnice 340 K
Željezna skela za tovarenje vagona ... . 600 K


Vinkovci, dne 15. listopada 1003.


Kr. uadšumarslii ured.


Gbroj 7401 — 1903.


Oglas dražbei


Na temelju gospodarstvene osnove, odobrene naredbom visoke
kr. zemaljske vlade od 23. prosinca 1897. br, 17.878 i naredbe visoke
kr. zemaljske vlade od 6. listopada 1903. broj 63.626 prodavati će se
putem javne dražbe dne 5 studenog a 1003. kod gospodarstvenoga
ureda brodske imovne obćine u Vinkovcih sliedeća hrastov a stabla :
ŠUMARSKI LIST 11/1903 str. 75     <-- 75 -->        PDF

657 —


_03
03


a


3
Trnjani


03


sa
O


-f
i
1


o


0
O


os
03


/


M


o ,
O


-a


IH


m


1


2


3


4


5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


17
18
19
20
21
22
23
24
25


Gospodar


stveni razred


Glovac


Orljak
Krivabo 1
Ostrovo /
Banovdol
Lužčić


Raste vica


Zapadna \


Kusara i
Merolino
Mužl5;o \


Ostrovo /


Kunjevci


Vrabčana


Ada


Boljkovo


Sveno


Rastovo


Trizlovi


Radjenovci)


Kraplja /


Radisevo


RipaCa


Slavir


Jošava


Gradina


Cunjevci


Dubovica


Izt. Kusara


Broj hrastova


C3
c -^


0:1 c
>6 03 a ° 0


c3 «


eS
> a m 0 p az ka


03


a


a a 03 S


o
0 *j


0 s a 0 a 0


03
OJ .^


a
c ^-^ a ^´^


.a) 3 OM P4-43
P4 U)


1


65-99 1.069 4.330 81.014 4 1.306


1.055
4 —
j
32-76 839 3.340 93.968 10 2.530
836 3 —


25-12 642 3 — 645 2.447 67.908 11 1.765


29-16 277 3 — 280 1.617 42.000 10 977


[Od tih 1393
76-36 1397 — 1 1.398 4.562 107.273 4 2.350 J za gradju i


15 za ogriev


17-44 194 3 — 197 834 29.530 4 706


15-56 187 3 — 190 1.076 32.569 6 580


83-74
1.303 1 1 1.305 6.053 152.686 14 4.100


19-21 238, 4 — 242 1.038 32.770 5 999


77-39
1.083, 8 — 1.091 4.908 120.010 5 3.500


49-46 513, 2 — 515 2.800 55.620 4 1.900


(Od tih 2195
95-75 2.222 3 3 2.228 8.934 153.788 7 7.900 < za građju i
1 33 za ogriev


17-89 184 3 — 187 1.236 43.815 8 822


11-98 268 6 1 274 1.334 43.840 5 1.142


16-29 493 4 — 497 2.639 74.560 3 1.942


9-10
156 3 — 159 1.047 38.160 2 738


37-02 149 154 582 18.188 0-5 570


.U


1


13-29 349 5´ -354 2.268 77.880 3 1.643


23-15 315 7L 322 1.319 36.667 7 774


1


18-89 684 3 — 687 2.120 57.526 5 1.7,50
20-78 457 6 — 462 2.063 60.128 10 1.237
76-21 2.031 — — 2.031 8.461 213.256 8 4.600
37-00 882 8 4 894 5.833 116.220 6 2.500
51-08 884 2j-886 4.006 99.232 7 2.900
31-04 803 807 4.288 157.365 13 2.680


_11


Ul cupno . . . 953-66 17.402 87 14 17.503 78.129 2,007.981 ~ 52.131
ŠUMARSKI LIST 11/1903 str. 76     <-- 76 -->        PDF

— 658 —


Obćeniti dražbeni uvjeti:


1. Svaka hrpa prodavati će se posebno uz pismene ponude. —
Uvjetne ponude na jednu te istu hrpu, kao i brzojavne, ne primaju se.
2. Propisno biljegovane pismene ponude, da se mogu uvažiti, moraju
sa 5"/,, žaobine od procjenbene svote providjene i na dan dražbe
do 10 sati prije podne u zatvorenom omotu (Couverti) blagajni gospodarstvenog
ureda predane biti. U ponudi se imade točno navesti, da su
nudiocu svi dražbeni dobro poznati i da na iste bez svakog prigovora
pristaje.
2. Svaka ponuda obvezatna je za nuditelja od onoga dana, kada
ju preda, docira uspjeh dražbe obvezuje imovnu obćinu tek od dana,
kada istu visoka kr. zemaljska vlada odobrila bude. — Do toga dana
odriču se stranke rokova, propisanih u § 862. o g. z. za prihvat ponude.
4. Osam dana nakon ubavjesti o potvrdi dražbe imade dostalac
žaobinu za sve hrpe na lO^/g od dostatne svote u ime jamčevino povisiti.
5. Rok izradbe ustanovljuje se do 1.5. travnja 1904., a izvoz materijala
sa sječina svih 25 hrpa do 1. srpnja 1904.
6. Dostalac imade primiti u sječi sva markirana stojeća, ležeća,
prebila i presječena stabla.
7. Kupovnina imade se kod hrpe bi´oj 5., 8., 10., 12., 22., ´i2. j
25. jedna polovica najkasnije 30 dana nakon ubavijesti o potvrdi dražbe
a druga polovica prije početka izvoza najkasnije pak do 1. veljače 1904.,
od svih ostalih hrpa najkasnije 30 dana nakon ubavjesti o potvrdi
dražbe ciela na jedan put uplatiti.
Kupovnina imade se uplatiti ili kod gospodarstvenoga ureda" u
Vinkovcih ili kod kr. hrv.-slav. zemaljske blagajne u Zagrebu. Gospodarstveni
ured pridržaje si pravo odrediti dostalcu, gdje imade kupovninu
položiti.


8. Kupac je dužan sva markirana stabla oboriti.
9. Na svih sječinah imade dostalac jasenov, grabov, vrbov i topolov
podraladak kao i glogovinu i ostalo trnje duboko iz žile izsjeći, a
hrastov podmladak pri obaranju, izradbi i izvozu kupljenih stabala čuvati.
10. Za tvorivo i gradju nesposobno hrastovo drvo izuzeto je od
prodaje.
Kupac dužan je sve to drvo, a najmanje u ovom oglasu dražbe
naznačenu množinu ogrieva ne izradjeno i ne složeno na sječi ostaviti
bez prava na kakovu odštetu.


Izradba goriva, gula za proizvodbu tanina, kocaka za taracanje,
kolceva, kolja, tačaka, dužica šljivara, naplataka, žbica i željezničkih
podvlaka je zabranjena.
ŠUMARSKI LIST 11/1903 str. 77     <-- 77 -->        PDF

— 659 —


Isto tako nije dozvoljeno grane izradjivati Nadalje ne smije kupac
iz sječe u oblom izvažati ovršine izpod 30 cm. srednjeg promjera, te
ogranke bez razlike dimenzije.


11. U smislu naredbe vis. kr zemaljske vlade od 12. travnja 1902.
broj 1285 imati će kupac povrh pogodjene kupovnine te istodobno sa
istom od dostatne svote uplatiti 0-2"/o u uzgojnu zakladu za podporu
djece šumarskih|činovnika, stojećih u zemaljskoj službi i kod krajiških
imovnih obćina.
12. Svi ostali dražbeni uvjeti mogu se uviditi za vrieme uredovnih
sati kod gospodarstvenog ureda u Vinkovcih i kod kotarske šumarije u
Trnjanih, Cerni, Vinkovcih, Rajevu selu i Otoku.
U Vinkovcih, 12. listopada 1903,


Šumsko-gospodarstveni ured brodske imovne oTbćiue.


Broj 7089. - 1903.


Natječaj.


u obsegu imovne obćine križevačke imade se popuniti mjesto
šumarskog vježbenika sa godišnjom pripomoći od 800 kruna, putnim
paušalom od 400 kruna, te pravom zaračunanja propisnih dnevnica za
vanjsko službovanje


Molitelji imadu svoju molbu obložiti:


1. krstnim listom,
2. svjedočbom o svršenih šumarskih naucih,
3. svjedočbom nadležne oblasti o političkom i moralnom ponašanju,
4. liečničkom svjedočbom, da su zdrava tjelesna sastava i za
šumsku slujbu sposobni.
Ovako obložene molbenice imadu najkašnje do 4. studenoga t. g.
podpisanom gospodarstvenom uredu predložene biti.


Gospodarstveni ured imovne obćine križevačke.


u Belovaru, 8. listopada 1903.


Broj 7042. — 1903.


Dražba hrastovih stabala.


Na temelju đrvosječne osnove za godinu 1903./904. kao izvadka
glavne prometne osnove odobrene naredbom visoke kr. zemaljske vlade
broj 42092 od 30. studena 1889. prodavati će se dne 5. studena 1903.
u pisarni podpisanog ureda putem pismenih ponuda niže izkazana
hrastova stabla.
ŠUMARSKI LIST 11/1903 str. 78     <-- 78 -->        PDF

— 560 -
Hrastovih stabala


o3


U poUdaljenost
a U


sadržaj za


dručju do prve
šumskom


Procjeupolitičke
željez. željezničke


cie-bena


predjelu


O gradja pod-
M obdine panje vriednost postaje


"5 vlaka


03


> OJ a

m p


K |f.


Voja-\ Sv. Iv. Žab.


1 Gradišće 11—20 1067 721-80 1190-31 225-00 28030 80


kovač j 15 km.


O


a Sv. Iv. \ 13 do Sv. Iv. Žab.


2 -a Kosturač 585 740-12 605-67 76-00 17486 75


Žab. / dio 16 3 km.
Sv. Iv. \ dio 14 i Križevci


3 Lužao 111 241-51 509-31 149-80 12256 32


1—( Žab. J dio 15 2 km.
Bukovac


Farka-) 10 do Sv. Iv. Žab.


vrh Ha


4 453 903-89 712-60 111-20 27091 10


ševac 1 bjanovea 17 11 km.
Farka-\ Šikara dio 14 i Sv. Iv. Žab.


5 153 134-03 268-89 21-80 6592 72


ševac j Calište dio 15 7-2 km.
Klodio
11


Žutica Širinac


6 štar Križ dio 15 1633 3151-94 2937-59 224934 04


Carovbok 7 km.


Ivani( 16—20 1869 4151-85 3468-38 —
Belovar


7 Berek Drljež 10—17 115 185-18 459-03 29-20 9513 05


23 km.
Zdenci 22 km.


8 Berek Sječa 15 i 16 90 189-85 223-46 23-60 6293 51


Belovar 28 „


-´1


Lkupno . . . 6081 10420-20 10365-24 637-60 322198 29


Uz sliedeće bitne uvjete:


1. Biljegovane, propisno sastavljene ponude obložene sa žaobinom
od lO^/a ponudjene svote, dobro zapečaćene moraju najkasnije dne 5.
studena 1903. do 11 sati 30 časova prije podne kod podpisanog ureda
predane biti, te na omotu točno stavku dražbenog oglasa sadržavati na
koju glase.
2. Rok za uplatu kupovnine odredjen jest: 30 dana iza odobrenja
dražbe po visokoj kralj. zem. vladi za sve stavke osim 6.
Istodobno dužan je kupac 0-27o od kupovnine uplatiti kae prinos
za osnuće uzgojne zaklade za podporu djece šumarskih činovnika prema
visoko vladinoj naredbi broj 1285 od 12. travnja 1902.
ŠUMARSKI LIST 11/1903 str. 79     <-- 79 -->        PDF

— 661 —


Za hrastova stabla, naznačena u stavci 6. imade kupac za sječine
dio 11 do 15 uplatiti kupovninu i odnosni prinos podpornoj zakladi u
roku od 30 dana iza odobrene dražbe po visokoj kr. zem. vladi, a za
sječine 16 do 20 najkašnje do 1. listopada 1904.


3. Hrastova stabla prodaju se te ih smije kupac u njemu povoljne
svrlie izraditi samo do 25 cm. debljine; nu ne smije izradjivati
goriva drva i gule za tvornicu tanina, kocke za taracanje cesta i ulica,
kolce i stupove za vinogradsko kolje i sgrade, i ma kakov materijal za
ograde, žbice i naplatke
Od stabala u stavci 6. naznačenih prodaju se, te smije kupac izradjivati
samo debla do najmanje 30 cm. promjera, a nesmije izradjivati
naznačenn napred robu, ni željezničkih podvlaka, ni koje bilo
proizvode iz ogranaka i granjevine.


Svi neprodani i neizradjeni đielovi debla, vrhovi, granje, trešće i
odpadci ostaju bez svake odštete i u svakom slučaju vlastničtvo imovne
obćine Križevačke.


Kupac stavke 6. dužan je od neuporabljenog drva izraditi i na
licu mjesta u metre složiti drvo uz naknadu od 30 tllira po prostornom
metru.


4. Za izradbu i izvoz kupljenih hrastovih stabala, odnosno izradjene
robe, ustanovljuje se rok do 1. travnja 1904. i od 1. listopada 1904.
do 1. travnja 1905.
Hrastova stabla u stavci 6, naznačena imadu se izraditi i izvesti
u sječinah dio 11 do 15 u prije naznačenoj dobi, a sječine 16 do 20
od 1. listopada 1904 do 1. travnja 19o5. i od 1. listopada 1905. do


1.
travnja 1906.
Ljetnu izradbu i izvoz t. j . od 1, travnja do 1. listopada 1904.
(odnosno od 1. travnja do 1. listopada 1905. za sječine 16 do 20 u
stavci 6. ovog oglasa) dozvoliti može gospodarstveni odbor samo na
opravdanu molbu kupca radi nepredvidjenih zaprieka, u kojem slučaju
je kupac dužan imovnoj obćini naknaditi štetu na naraštaju sa 30 K
po kat. rali (16000") Proti dotičnom zaključku gospodarstvenog odbora
otvoren je kupcu utok na visoku vladu, koja u stvari konačno odlučiti
ima.


5. Pobliži uvjeti mogu se uviditi kod podpisanog ureda, zatim kod
kotarske šumarije u Sv. Ivanu Žabnom, Kloštar Ivaniću i Ivanskoj.
U Belovaru, 1. listopada 1903.


Gospodarstveni ured imovne olbcine Križevačke.
ŠUMARSKI LIST 11/1903 str. 80     <-- 80 -->        PDF

— 662 —


Broj 4763. — 1903.


Oglas dražbe.


Na sječini, odkolćenoj radi kopanja kanala u srezu Cardačinska
greda kr. šumarije lipovljanske, u površini od 43.06 rali, procienjeno je
745 komada hrastovih i 77 komada jasenovih i briestovih stabala u
vriednosti od 51.662 krune.


Ovo će se drvlje prodavati izključivo primanjem zatvorenih pismenih
ponuda dne 6 studena t. g. u 10 sati prije podne kod podpisatoga
ureda.


Rok za izradlju i izvoz opredieljen je do 15. srpnja 1904.


Potanki uvjeti mogu se uviditi kod kr. šumarije u Lipovljanih i
kod podpisatoga ureda.


U Vinkovcima, dne 15. listopada 1903.


Kr. nadšiimarski nređ.


hrastovih stabala.


Na svom imanju „Šaulovec" kod Varaždina prodajem u šumi „Lug"
putem pismenih ponuda 1065 hrastovih stabala.
Ponude se mogu upraviti izravno na mene do 28. studenoga 1903.
11´/a sati prije podne.
Svakoj pismenoj ponudi mora biti priložena žaobina u iznosu od
2000 Kruna.
Stabla su stvarno procienjena na:


1. 463-77 m´ ciepkovine,
2. 1262-12 m´ tvoriva i
3. oko 416 m^ gorivih drva.
Izvozne prilike veoma su povoljne, jer šuma leži u ravnici, a željeznička
postaja udaljena je samo kakovih 6 kim.
Pobliži dražbeni i ugovorni uvjeti mogu se ugledati kod mene na
dobru „Šaulovec" (p. p. Varaždin) ili u Varaždinu u Kazalištnoj ulici
broj 7.


Dragutin pl. Kiss.
ŠUMARSKI LIST 11/1903 str. 81     <-- 81 -->        PDF

663


Obaviest.


Čast mi je ovim obaviestiti p. n. gg. sudrugove, da je moj


za i.


dotiskan i knjigoveži jur na vezanje predan.
Predplatnikom dostavili će se koledar do 10 studenoga ove godine.
Pošto sam pako dao prirediti oveći broj primjeraka koledara, to


primam i dalnje naručbe, koje neka se izvole upraviti nepo


sredno na moju adresu.
Giena 1 kom. koledara jest 2 K 40 f.


U Zagreb u (šumarski dom), dne 1. studenoga 1903.


Andrija Borosie,


kr. zemalj. šumar, nadzornik.


Uredjujelvan Partaš,prof..5um. akademije uZagrebu. Tiskara C. Albrecht (J. Witta8ek).
ŠUMARSKI LIST 11/1903 str. 82     <-- 82 -->        PDF

SADRŽAJ.


Strana
Naučno putovanje članova hrv.-slav. šumarskoga đružtva u
Bosnu i Dalmaciju g. 1903. (Svršetak). Piše Prof. I. Partaš 585—609
Šume zaštitnice (§§ 6. i 7.), i šume zabranite (§, 19. š. z.).
Piše V. Dojković, kr. žup. šum. nadzornik u miru. (Svršetak) 609—616
Neke crne točke u uzgoju i njezi sastojina na kraškom tlu.


Piše A. Kern 616—623
Upliv šume na podnebje i vrieme. Piše V. B 623—648
Listak^ Osobne viesti: Imenovanje. — Izabran 643


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo 643—644
Promet i trgovina ´ 644^—645
Eazličite viesti: Najstariji hrast u šumi grada Petrinje.


— Gospodarska akademija u ugar. Starom građu
(Magvar Ovar). — Požar tresetišta u Eczedu u
Ugarskoj. — Ovojesenski liet šljuka. — Drvotržtvo
u Hrvatskoj i Slavoniji. — Kakove treba da nam
obćenito budu procjene šumskih sastojina u prodajne
svrhe ? —- Zaključni račun o blagajničkom
rukovanju hrv.-slav. šumar, družtva godine 1902.
— Proračun o potrebi i pokriću razhoda hrv.-slav.
šumar, družtva za upravnu godinu, 1904. — 0 prodaji
Pleternice. — Oproštaj. — Dopisnica uređničtva . 645—654
Oglasi dražna. — Natječaj. — Obaviest 654—666