DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1903 str. 63     <-- 63 -->        PDF

— 645 —


K ovogodišnjim velikim mjerodavnim dražbama moramo ubrojiti
svakako i dražbu šume vlastelinstva dolj, Miiioljac; prodalo se je 30.700
hrastovih stabala na 292 rali i to najboljem nudiocu „bečkom dioničarskom
družtvu za trgovinu s drvom´ za svotu od 5,960.000 kruna. Ova je
dražba morala vanredno dobro izpasti, jer je po hrastu polučena popriečna
ciena od 190 K, a to je i za tamošnje odnošaje vanredno mnogo.


Na strani 646—647. donosimo uspjeh naše najvažnije dražbe u
hrastovim šumama, naime uspjeh dražbe kod krajiške investicionalne
zaklade, koja je dne 12. listopada u Zagrebu održana.


Različite viesti.


Najstariji hrast u šumi grada Petrinje zovu „šukundjedom",
jer mu ne ima ni iz daleka ravna hrasta u cieloj gradskoj šumi
zvanoj „Kotar". Taj hrast, od kojega smo i dvie uspjele fotografske
snimke primili, ne odlikuje se možda svojom osobitom visinom, jer ne ima
više pravoga vrha, ali se odlikuje vanredno krupnim deblom, te mu
promjer u prsnoj visini iznosi 2 m. i 78 cm., a još kod dvanaestoga
metra u visini nešto preko metra. Polag stručnjačke procjene ima u njem
17´3 m^ drva za pilu, 13´6 m^ za cjepku i samo 3 m^ ^— jer ne ima
vrha, a grane su mu slabe — za ogriev. Ukupna kubatura tog hrasta
iznosi dakle blizu 34 m^; kad bi ga svega izradilo na ogriev, dao bi
46 prostornih metara ili blizu 12 metričkih hvati drva.


Crospođarslia al^adeiuija u n^ar. Starom gradu {Magyar Ovar)
u obće je dobro posjećivan zavod, nu ove godine tolik se je broj djaka
upisao, koliko ih još dosele upisano bilo nije, naime 205. Broj je to za
zavod ovakove vrsti doista vrlo velik, po gotovo kad uzmemo u obzir
okolnost, da uz ovu gospodarsku akademiju obstoje u Ugarskoj još četiri
srednje gospodarske škole. K ovako dobrom posjetu ovih gospodarskih
škola moogo su doprinesli i posebni zakoni, izdani u Ugarskoj u tu
svrhu, da se i privatni veleposjednici gotovo sile namještati ne samo
domaće sinove, već i absolvente domaćih zavoda u obće.


Požar tresetišta u Eczedu u Ugarskoj. U rujnu o. g. zapalila
su se prostrana tresetišta oko Eczeda u Ugarskoj, te su žrtvom požara
postala i neka sela i majuri, ležeći na tom tresetištu, koje zaprema površinu
od kojih 8000 rali. Nakon velikih napora tamošnjeg pučanstva i
u pomoć poslanoga vojničtva, jedva je uspjelo nekako lokalizirati taj
požar, koji je konačno ugušila opetovana jaka kiša, koja je kasnijih
dana pala. Od spomenutog tresetišta faktično je gorilo na 4300 rali, a
polag konačnih izmjera doista je izgorjelo 1920 rali tog tresetišta; nešto
manje, nego se je prvotno mislilo, ali svakako još uviek vrlo mnogo,
te je šteta stog vrlo velika.
ŠUMARSKI LIST 11/1903 str. 64     <-- 64 -->        PDF

646


Uspjeh dražbe, održane dne 12. listopada 1903. kod krajiške


Broj


Naziv šumske čestice


Broj hrastovih stabala
Br.


Izklična ciena


Nudioci:


1 Ph Deutsch sinovi, Zagreb*
2 Societe d´ Importation /
de cliene, Zagreb* i


3


S. Wolfner, Budimpešta
4
C. Mileh, udova
5
S. Benedik, Zagreb
6
Schlesinger, Zagreb
7 Ilea Schlesinger, Bee
8 Hermann Neuhaus, Beč
9 M. Gotharđi, Zagreb


10 M. Drach jr., Beč
11 Josias Eissler šino n, Beč
12 Šipuš & Co., Sisak*
13 M.Vulf sinovi, Budimpešta
14 Emerich Graff, Osiek
15 Holzhandel-Act.-Ges., Beč
16 Holz-Expl´-Ges., Buđimp.
17 M. Sachs, Zagreb
18 Mohr & Co., Wiirzburg


19 I. Hartl, Zagreb & /
Halle. Sisak (
20 A. Berger, Zagreb
21 Grassl, Schenk & Comp.,
Zagreb
22 Binder & Polgar, Zemun
23


Brodska imovna obćina


24


F. Gamiršek, Mitrovica
o ^ O .J2
1037 ; 834 711 1946
101981 73063 114584 89613


J.
145860 112860170860 —


173350 133930 169210 —


— — 92350


143000 109600160500


135865 96665 113861


118157 91357


150656 114678160849


152383 128000158915


124400 97380 121890 109150


160107 126107 163315


90144 123980
185995 109328 169600 118885
H4001 123001 143001 117001


80063
153360 123113 151340


145509 117606 156809 95309
130000 110000 146000
161500 112800 1393981718 2844 2270
87166 212108 146674


206860
252970 219170
88710 175150


111665 168365


172157


236480 ^06889
190900
2222.37
95100 212408 193620
242170 205670


204117
106916 260745 187687
103001233081 202101


252000 224140


92176´


203780
260509 202000


Tvrdka, koja je postala dostalcera, krupnim je slovima otisnuta.
Od razpisanih 12 čestica u proeienbenoj vriednosti od K 1,137.284
prodane su svekolike čestice uz polučen utržak od K 1,648.170
Višak iznosi . . . K 510.886 = 45%


* Zvjezdicom označene ponude nisu sadržavale kakovih posebnih uslova.


ŠUMARSKI LIST 11/1903 str. 65     <-- 65 -->        PDF

647


investicionalne zaklade u Zagrebu t. z. bielo drvo.


8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
os
-o´-l
M
1810
o .
CCI
680
OJ
545
rt .
OJ _Q
726
r-l t-t
800
a
o
o
a
o
02
o
o i>o -L33
m
rt
"rt
(N
rt>
o
a
50
rt
>
o
a
o
e
1427(52 47240 38399 ´ 42329 41465 20742 21812 17648 2619 7783 7863 10754
196860 42790 46560 29060
210880 37250 44150 3061O
148250 41250
45300 48300
183865 51157 44663
1V2153 51157 45157 44157 44157
51267 46267 45267 44267
201878
175180
212969 64875 64602 48510 49000 52444 40400
154981 47650 48L60
202762 65323 65050
210007 62687 33169 34478 28876
183998 58775 54464 47752 51247
203001 52001 48O01 45001 50001
48240 41399 35000 40000 25000
219948
197809 50209 47809
203970 52306 48600 27050 3350O 24490 _
213200 67321 63112 53766 66179 22035
40198 46560 i75G0
36550 19550
4560 11260 11970


Za 7 čestica t. zv. biele šume procjenjene na ... . K. 89.221
polučen je utržak od ,, 208.848


Prema tomu polučen je višak iznad procjene od . . . KrTi97627
(Objelodanjeno polag izkaza sadržanoga u posebnom izdanju lista »Kroat-slav.
Holz-ZeituDg).
ŠUMARSKI LIST 11/1903 str. 66     <-- 66 -->        PDF

— 648 —


Ovojesenski liet šljuka kroz naše predjele u južne, započeo je
vrlo rano. Kako nam prijatelj našega lista piše, već su se vidjale prve
šljuke koncem rujna, dok je kod nas još bilo vrlo toplo, i to na takvim
mjestima, za koje bi se moglo uztvrditi, da to nisu šljuke, koje su možda
u našim predjelima gniezdile, već šljuke stigle sa sjevera, te se već nalaze
na putu u južne predjele. Sve to svjedoči, da je na dalekom sjeveru
abnormalno rano zavladala takova studen i srnrzavica, koja je prisilila
šljuke, da krenu na jug. Sve bi to govorilo za to, da će ovogodišnja
zima biti duga i stroga. Doista je u sjevernim evropskim zemljama ta
zima već i počela, te se doista iz meteoroložkih izvještaja za prošli
mjesec razabrati može, da je u sjev. Rusiji kroz mnogo dana padao
polovicom listopada snieg, te ga je mjestimice toliko zapalo, da i su pojedini
željeznički vlaci u njem zapeli. U ovoj mjeri to je i za Rusiju
abnormalno. Na te činjenice valja stoga i svesti toli rani dolazak šljuka
u naše predjele ove jeseni.


Drvotržtvo u Hrvatskoj i SlaToniji. U svom zadnjem izvještaju
bavi se francezki konzul na Rieci i drvotržtvom u Hrvatskoj i Slavoniji
te naglasuje, da hrastove dužice još uviek težko nadju prodje, te kaže,
da uzrok tomu nije toliko slaba berba u Francezkoj, koliko utakmica
rumunjska i ruska, napose pako američka, koja je u New-Orleansu
stvorila novo izvozište dužica u stari kontinent. Ta činjenica, kaže g.
A Revelli, težko zabrinjuje i oblasti i trgovce drvima „u ovi m dvjem a
ugarskim pokrajinama" (sic!) Nadalje spominje sastanak
drvotržaca u Zagrebu i podnesak njihov na vladu te nastavlja: U interesiranim
krugovima ciene zalihu neprodane dužice na 20 milijuna
komada, nu za pravo bit će ta zaliha do blizu 50 milijuna. Zato smatraju
nužđnom prodaju ove zalihe, da se izbjegne ponovnom padanju
ciena. Nedavno pošao je povjerenik dužićara u Francezku, da ondje
ugovara sa importeurima, nu kažu, da je uspjeh ovoga putovanja bio
vrlo slab. Napokon napominje izvještaj, da je izseljivanje, koje je nastalo
usljed gospodarstvene krize i usljed drugih razloga u velikoj mjeri
smanjilo broj sposobnih radnika tako, da se ukazuje turobna slika glede
poslovanja drvima „u ovoj na šumama bogatoj zemlji".


Brv. trgovački list.


Donosimo ovu viest, da naši cienjeni čitaoci vide, kako o našem
drvotržtvu sude drugi činbenici, stojeći izvan naših šumarskih krugova.


Kakove treba da naui olbćeuito budu procjene šumskih sastojiua
u i)rodajue svrhe ? Na to ćemo obćenito odgovoriti: točne, savjestne
i ne previsoke. Točna mora da bude procjena, da i prodavač
sam znade što prodaje i kupac što kupuje. Ovo vriedi po gotovo za
ŠUMARSKI LIST 11/1903 str. 67     <-- 67 -->        PDF

— 649 —


skupe objekte, dakle kod nas naročito za hrastove šume. Savjestna neka
bude procjena zbog pravednih obzira, koje moramo imati proti kupcu.
Mnoge naime starije šume nisu zdrave, sve da bi se polag vanjštine
stabala moglo držati, da su stabla zdrava. Onaj, koji ovakovu šumu pravo
ne pozna, već je možda u nju zašao samo da ju procieni, te se je jedva
nekoliko sati ili u najboljem slučaju nekoliko dana u njoj sadržavao,
ne će je moći tako poznati, kao onaj, koji s njom upravlja. Ne ima
dakle sumnje, da će´ovakovu, na oko zdravu šumu, držati doista zdravom,
ako ga na to dobar poznavalac iste ne upozori, a to je procjenitelj,
davši već u samoj procjeni tomu izražaja. Procjene neka ne budu konačno
previsoke. Previsoke procjene kriju u sebi mnogobrojne pogibelji
i to ne samo po kupca, već i po prodavaoca, pače po čitavo narodno
gospodarstvo. O tom ćemo se malo potanje izraziti. Previsoka procjena
ponajprije odbija kupca od kupa i ne pruža zgodne prilike djelovanju
žive utakmice, koja se samo onda razviti može — svakako ne na
štetu prodavača — ako objek nije previsoko procjenjen. Opetovane previsoke
procjene mogu biti uzrokom, da se kupci mogu sasvim povući
iz nekoga kraja i potražiti si drugdje, i daleko, novo polje za svoje djelovanje.
Takovih je slučajeva bilo i kod nas; mnogogodišnji kupci ozlovoljeni
opetovanim! previsokim procjenama, okrenuše ledja našim šumama,
te se je činilo neki i za uvjek, i to svakako na štetu prodavača.
Nu i treća je okolnost, koja govori proti previsokim procjenama, baš od
osobite važnosti.


Treba naime uzeti u obzir, da na kupu šume nije interesovan
samo kupac i prodavaoc, već i mnogobrojni drugi ljudi, koji nalaze
liepu zaradu ako se šuma kupi, radi i izradi. To su šumski i-adnici,
kirijaši, a i mnogi drugi ljudi. Nema li zarade u šumi, od koje oni živu,
to su upravo prisiljeni tražiti ju drugdje, čak u dalekom svietu, a mnogi
i za uvjek okrene ledja rodnoj si grudi. Tako su evo i iz naše gor.
Krajine i strana bliže moru mnogi krenuli u sviet, naročito u Ameriku
ne našav običajne zarade u domaćim šumama, jer se one sbog često
previsokih procjena prodati mogle nisu. Nu ne strada od toga samo
radni faktor već i glavničari. Kad se ne radi, ne treba ni trgovcu novaca,
pak se i glavnice slabije ukamaćuju. Trpi od sveg tog i sama
država, jer joj željeznice no imaju što da voze, ne ima tereta ni za
ladje i t, d. Na to bi sve imao misliti procjenitelj, kao i oni, koji mu
možda procjene preizpituju. Držimo s toga previsoke procjene upravo
vanredno pogibeljnima, a baš toli povoljne uspjehe ovogodišnjih dražba


pripisujemo, kako smo već na drugom mjestu spomenuli, umjerenijim
procjenami, za kakove su drvotržci već od više godina svoju rieč
ulagali.
45
ŠUMARSKI LIST 11/1903 str. 68     <-- 68 -->        PDF

650
Za,3s:lj-u.Č2a.i
0 blagajničkom rukovanju hrvatsko-slavonskoga


I. E, a z h o d.
Bilo je


o U istinu
preliminirano
izdano


3 Poimence Opazka


H K. K. fil.


„Šumar, dom" (odplata zajma, obć. namet,


vodovod, plin, itđ.) 11350 10515
2 Nagrada družtvenom tajniku .... . 360 360
3 Nagrada družtvenom blagajniku 360 360
4 Nagrada uredniku „Šum. lista" i „Lug. Viestn. 860


1059 95


5 Uredniku paušal za korekturu . 200
6 Nagrada suradnikom „Šum. lista" i „Lug. viest." 1100 1191 02
7 Tisak „Šumar, lista" i „Lug. Viestnika" 3100 3110 45
8 Vez i odprema „Šumar, lista" i „Lug. Viestn. 700 762 38
9 Nabava strukovnih časopisa 120


10 Troškovi za knjižnicu 200 81 20
11 Pisaće potrebe predsjedništva 20 4
12 Poštarina i biljege predsjedničtva . 120 105 85
13 Razne tiskanice 200 55 14 Trošak glavne skupštine 20 15 Jubilarni štipenđij za polazak kr. šum. akademije 680 680 16 Vanredni troškovi 100 171 17 Podpore 200 360 18 Razhod pripomoćne zaklade 400 250


Ukupno 19990 19065 68


U Zagrebu, mjeseca kolovoza 1903.


PredsjedničLvo h.rv.-slav.
ŠUMARSKI LIST 11/1903 str. 69     <-- 69 -->        PDF

— 651 —


šumarskoga družtva godine 1902.


II. Prihod.
OJ
H
Poimence
Bilo je
prelimi-
K.
U istinu
primljeno
K. fil.
Opazka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Novčani ostatak koncem g 1901.
Prihod „Šum. doma"
Podpora zemlje za promicanje družtv. svrha
Podpora zemlje za izdavanje „Lugarskcg
Viestnika"
Prinos podupirajućih članova
Članarina I. razreda
Članarina II. razreda
Pređbrojnina za „Šumar, list"
Ini prihod
Prihod pripomoćne zaklade
5000
10400
1200
400
880
2400
2400
380
150
400
4696
11928
1200
400
830
2108
3798
406
893
1213
24
90
59
78
41
03
Ukupno 23610 27474 95
Odbiv razhod od prihoda sa 19065 68
Pokazuje se višak od .. . 8409 27
Kjiovi: osam hiljada četiri stotine i devet
kruna 27 lilira, od toga spada družtvenoj
blagajni 7446 K. 24 fil. a pripomoćnoj zakladi
9133 k. 03 fil.
Slov


šumarskog^a družtva.
ŠUMARSKI LIST 11/1903 str. 70     <-- 70 -->        PDF

— 652
Predmet


Potreba (Razliođ):


„Šumar, dom" (zajam, obć. namet,
muzej, vodovod, plin, paziknća,
itđ.)


Nagrada tajniku družtva
Nagrada blagajniku družtva
Nagrada uredniku >iŠumar. lista"


i „Lugar, viestnika"
Uredniku paušal za korekturu...
Nagrada suradnikom »Šum. lista«


i „Lugar. Viestnika"
Tisak i>Šum. lista^ i r.Lug. Viestn."
Vez i ođprema nŠumar. lista" i


„Lugar. Viestnika"
Nabava strukovnih časopisa
Troškovi za knjižnicu
Pisaće potrebe pređsjedničtva .. .
Poštarina i biljege pređsjedničtva
Razne tiskanice
Trošak glavne skupštine
Jubilarni štipenđij za šumarsku


akademiju
Vanređiii troškovi
Pođpore
Eazliod pripomoene zaklade .. . .


Ukupno.. .


Pro


0 potrebi i pokriću razhoda hrv.-slav.


Go i i n e


1902. 1903. 1904


zaista izdano preliminirano


Kruna
o


10515-33 11350 11350
360-— 600 600
360-— 600 600


1059-95
860 860
200 200


119102 1100 1200
3110-45 3100 3200


762-38 700 700
120 120
81-20 200 200
4--20 20
105-35 120 120
55--50 50
800 800


680-— 680 680
171-— 100 100
360.— 400 400
250.— 400 400


19065-68 21400 21600
ŠUMARSKI LIST 11/1903 str. 71     <-- 71 -->        PDF

— 653
r aču n


šumarskoga družtva za upravnu godinu 1904.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


o


05


Predmet


S3


Kruna


Pokriće (Prihod):
Novčani ostatak koncem gođ. 1903
Prihod „Šumarskoga doma"
4696-24
11928-90
60OO
10000
Pođpora zemlje za promicanje družtvenih svrha..
Podpora zemlje za izdavanje »Lugarskog viestnika«
1200-—
400-—
1200
400
Prinos podupirajueih članova 830-— 1280
članarina I. razreda 2108-59 2400
članarina II. razreda 3798-78 2400
Predbrojnina za nŠumarski list"
Ini priiiodi (upisnine, oglasi, kamati i t. d.) . . . .
406-893-
41
400
500
Prihod pripomoene zaklade 121,3-03 1000
Ukupno 27474-95 24580


U Zagrebu , mjeseca kolovoza 1903.


Predsjedničtvo hrv.-slav. šumarskoga družtva.