DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1903 str. 63     <-- 63 -->        PDF

— 645 —


K ovogodišnjim velikim mjerodavnim dražbama moramo ubrojiti
svakako i dražbu šume vlastelinstva dolj, Miiioljac; prodalo se je 30.700
hrastovih stabala na 292 rali i to najboljem nudiocu „bečkom dioničarskom
družtvu za trgovinu s drvom´ za svotu od 5,960.000 kruna. Ova je
dražba morala vanredno dobro izpasti, jer je po hrastu polučena popriečna
ciena od 190 K, a to je i za tamošnje odnošaje vanredno mnogo.


Na strani 646—647. donosimo uspjeh naše najvažnije dražbe u
hrastovim šumama, naime uspjeh dražbe kod krajiške investicionalne
zaklade, koja je dne 12. listopada u Zagrebu održana.


Različite viesti.


Najstariji hrast u šumi grada Petrinje zovu „šukundjedom",
jer mu ne ima ni iz daleka ravna hrasta u cieloj gradskoj šumi
zvanoj „Kotar". Taj hrast, od kojega smo i dvie uspjele fotografske
snimke primili, ne odlikuje se možda svojom osobitom visinom, jer ne ima
više pravoga vrha, ali se odlikuje vanredno krupnim deblom, te mu
promjer u prsnoj visini iznosi 2 m. i 78 cm., a još kod dvanaestoga
metra u visini nešto preko metra. Polag stručnjačke procjene ima u njem
17´3 m^ drva za pilu, 13´6 m^ za cjepku i samo 3 m^ ^— jer ne ima
vrha, a grane su mu slabe — za ogriev. Ukupna kubatura tog hrasta
iznosi dakle blizu 34 m^; kad bi ga svega izradilo na ogriev, dao bi
46 prostornih metara ili blizu 12 metričkih hvati drva.


Crospođarslia al^adeiuija u n^ar. Starom gradu {Magyar Ovar)
u obće je dobro posjećivan zavod, nu ove godine tolik se je broj djaka
upisao, koliko ih još dosele upisano bilo nije, naime 205. Broj je to za
zavod ovakove vrsti doista vrlo velik, po gotovo kad uzmemo u obzir
okolnost, da uz ovu gospodarsku akademiju obstoje u Ugarskoj još četiri
srednje gospodarske škole. K ovako dobrom posjetu ovih gospodarskih
škola moogo su doprinesli i posebni zakoni, izdani u Ugarskoj u tu
svrhu, da se i privatni veleposjednici gotovo sile namještati ne samo
domaće sinove, već i absolvente domaćih zavoda u obće.


Požar tresetišta u Eczedu u Ugarskoj. U rujnu o. g. zapalila
su se prostrana tresetišta oko Eczeda u Ugarskoj, te su žrtvom požara
postala i neka sela i majuri, ležeći na tom tresetištu, koje zaprema površinu
od kojih 8000 rali. Nakon velikih napora tamošnjeg pučanstva i
u pomoć poslanoga vojničtva, jedva je uspjelo nekako lokalizirati taj
požar, koji je konačno ugušila opetovana jaka kiša, koja je kasnijih
dana pala. Od spomenutog tresetišta faktično je gorilo na 4300 rali, a
polag konačnih izmjera doista je izgorjelo 1920 rali tog tresetišta; nešto
manje, nego se je prvotno mislilo, ali svakako još uviek vrlo mnogo,
te je šteta stog vrlo velika.