DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1903 str. 62     <-- 62 -->        PDF

— 644 —


Vepfek, zur Kenntniss đes anatomischen Baues der Maserbildung
an Holz u. Rinde. Izašlo kod Gerolda i sina u Beču Giena 80 fil.
Holzliiindlers, des, forstliches Worterbuch Was der Holzhandler


u. Holzindustrielle vom Forstwesen wissen muss. Izašlo u Bunzlau´u
kod Kreuschmera. Giena 3 K 60 f.
Promet i trgovina.


Mi se nalazimo u saisoni najživljih prodaja u hrastovim šumama.
Neke najmjerodavnije velike prodaje u našim hrasticima već su dovršene,
a neke će se doskora obaviti. Obavljene su dražbe kod krajiške
investicionalne zaklade i kr. šumskog erara, a samo se ima još obaviti
dražba kod imovne obćine brodske. Razpoloženje drvarskoga tržišta
prosudjuje se polag uspjeha, postignutih kod ovih trih velikih dražba.
Jesu li rezultati ovih dražba povoljni, tad ima nade, pače stalno je, da
će i ostale dražbe u hrasticima povoljno izpasti. Ta je činjenica dobro
poznata svakomu, koji je u prilike našeg drvarskoga tržišta upućen.
Uspjeh dosele već održanih dražba kod krajiške investicionalne zaklade
i kod kr šumskog erara može se nazvati osobito povoljnim, skoro
sjajnim. Ne samo da je natjecanje od sirane naših, a još više stranih
drvotržaca kod tih dražba bilo veoma živahno, kakovo ono već više
godina bilo nije, te su gotovo i sve na dražbu iznesene čestice i prodane:
već su polučene i ciene, koje procjenbene iznose za 20 do 507o
nadmašuju.


Da je natjecanje bilo toli živahno, a procjenbene izklične ciene za
toliko nadbijene, unatoč tome, što u prodaji hrastove francuzke dužice,


— jedne od najvažnije vrste šumske robe, koja se u našim hrasticima već
od godina i decenija proizvodi — nastupila stagnacija, mora imati svakako
svojih važnih razloga. U prvom redu odlučno je to, što su prilike svjetskoga
drvarskoga Iršišta za sve vrsti hrastove robe — izuzam francusku dužicu —
vrlo dobre i još se danomice poboljšavaju. Drugi važan razlog leži u tom, što
su izklične ciene bile niže, nego prijašnjih godina. I pravo je tako.
Predjašnjih godina neprestano su se tužili drvotržci na previsoke procjene,
pak doista sad, kad su procjene bile niže, animiralo je to drvotržce,
te su se oni osobito živo natjecali i konačno za mnogo postotaka
nadbili procjenu. Jasno je dakle, da i tim nižim procjenama prodavači
šuma nisu bili prikraćeni, pače — možda i bolje prošli nego prije.
Konačno moramo spomenuti, da se ovogodišnje osobito živahno zanimanje
za dražbe naših hrastovih čestica dovodi u savez sa nekim neuspjesima,
koje da su neke tvrdke doživite u stranom svietu, naročito u
Rumunjskoj i Americi, pak se stoga opet k nama povratile.