DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1903 str. 61     <-- 61 -->        PDF

— 643 —


će i onda, kada bude dovoljan posljedak sa opažanjima polučen
i sa izvedenim eksperimentima postignut, u učenim krugovima
u ovom pitanju još razna mnienja medjusobno u
oprieci stajati.


Prema dosadanjem dakle iztraživanju nije još mogude bilo
zaniekati važnost šume pogledom upliva na podnebje i vrieme,
ter će konačno riesenje tog pitanja ležati po svoj prilici još u
dalekoj budućnosti. V. B.


Osobne viesti.


Imenovanje. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao
je imenovati kot. šumara im. obćine ogulinske, Ivana D o n ad
i n i a, nadšumarom im. obćine sa sustavnim berivima.


Izabran. Kr. žup. šumarski nadzornik u miru, Vilim D o j k o v i ć,
dosele tajnik „Trgovačkoga doma" u Zagrebu, izabran je šumarskim
upraviteljem gradske šumske zajednice u Kamniku u Kranjskoj.


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Novo je izašlo:
Kor<>skenyi, pivničarstvo. Po najboljih djelih i vlastitom izkustvu
veli g. pisac, da je to djelo napisao, jer je ta grana kod nas dosta zapuštena
i neobradjena. Djelce ovo Izašlo je nakladom knjižare Kugli-a
u Zagrebu, a ciena mu je 1 K 50 f.
. Hattingberg. Referat betreffend die Frage der Hypothekarentschuldung.
Izašlo u Beču kod Fricka. Ciena 12 K. 0 glavnim nazorima pisca
u tom pitanju bilo je već u našem listu govora.
Friedricli, die Bodenmeliorationem im Herzogthum Bukovina.
Ciena 4 K.
Hilfsbacli fiir Forstaxatore, Izdalo je baltičko šumarsko družtvo.
Ciena 14-4 K.
Koll, geodetische Rechnungen mittels der Reclienraaschine. Ciena
6 kruna.
Weisskirchner forstliche Blatter. Ovaj novi šumar, časopis počeo
je izdavati Reuss u družtvu s tamošnjim šumarskim nastavnicima. Već
je izašla i druga svezka tog časopisa.