DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1903 str. 60     <-- 60 -->        PDF

— 642 —


f


Predmetom ovog proučavanja može biti šuma valjano uzgojena
i pravilno izrabljivana, jer inače |su kobne odtud potječuće
pogrješke.


No i u valjano uredjenim šumama valja obzir uzeti na
sam uzgoj, jer preborna šuma primjerenom i razmjernom
smjesom dobe drveća od 1 do 150 godina inako će uplivati,
nego li 10 do 15 godišnja hrastova šuma galjaca, ili nizka,
srednja, ili pravilna visoka šuma sa cistom ili oplodnom sječom.


Šume su uztukom protiv odplavljivanja plodonosne melikote
i zapješeivanja, protiv snežnim usovima i štetnim vjetrovima,
dosljedno uplivaju i na oborine, kao na kišu, snieg i
tuču, u kojem pogledu je od važnosti ustanovljenje množine
oborina, koje u šumi na samo tlo dospievaju, što ovisi od vrsti
drveća, uzgoju i starosti porastlina. Zato nije dovoljno mjerenje
oborina u jednom samo dobnom razredu i u jednom
samo dielu šume, pogotovo ako šuma nije jednolična.


Rose su naročito u mladjim dobnim razredima izdašne,
magle su po šumama često guste a inje obilato, što svakako
na vlagu stojbine upliva, dočim se u šumovitim predjelima tlo
nepromrzne tako duboko, kao golo zemljište. To su sve činjenice,
koje nisu dovoljno izpitane obzirom na upliv šume, uz
svojstvo upjjanja i podržavanja vlage po mahovini i stelji, ter
brže il polaganije odkravljenje i taleuje sniega.


I minist. savjetnik Dimitz priznaje, da voćarstvo i vinogradarstvo
stradava i jropada sa preotimajućim mahom pustošenja
šuma, jer nam na očigled učestale povodnje i poplave
nemilo harače i pustoše takove okolice, koje su se njekoć sa
obilja šuma i gajeva zelenile i rodovitošću izticale. Kad se
naročito uvidja, da se pustošenjem šuma pravilna ravnoteža
klimatskih odnošaja narušava i razoruje na uštrb kulture, to
moramo doći do toga uvjerenja, da suma svakako na mjestnu
klimu upliva.


I on je mnienja tog, da tomu treba dokaza namicati, ter
da će iztraživanja i proučavanja opažanjima i eksperimentima
još dugo potrajati, kao i opriečna mnienja ob uplivu šume, pa