DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1903 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 639 —


Hrastovice 1233 mm., Jasenovca do 1000 mm., Kostajnice do
1050 mm., Mečenčana 1071 mm., Petrinje do 1050 mm. i
Sunje 756 mm.


Ove su postaje smještene u samim mjestima, osim postaje
u PIrastovici, te leži postaja Glina 112 m.. Jasenovac 92 m.,
Kostajnica 110 m., Mečeučani 179 m., Petrinja 106 m. i Sunja
100 m. nad morem.


Postaja u Hrastovici smještena je podno i tik šume imovne
obćine II. banske, zvane Vučnjak, na visočici od 282 m absolutne
nadmorske visine, 33" 57´ geograf, dužine i 45" 24´
geograf, širine, te je ista postaja sa svojim opažanjem odpočela


g. 1898., baveć 8e uz ombrometriju i sa meteorološkim opažanjem
u toliko, u koliko joj to bijaše moguće obzirom na
razpolaganju joj stojećih meteoroloških instrumenata.
Kako iz gornjih podataka da je sliedi, najveću godišnju
množinu oborina zabilježila postaja u Hrastovici, koja leži —
kako predspomenusmo — tik uz šumu.


Uz godišnju množinu oborina od naročite je važnosti po
mjestne odnošaje i godišnja porazdioba oborina, ter i broj slučajeva
oborina.


Iz opažanja postaje u Hrastovici ustanovljeno je, da je g.
1899. bila prosječna godišnja temperatura 13-2" C, u 147. slučajeva
da je palo na 139 dana 1166´4 mm. oborina, prosječni
godišnji tlak zraka bio je 743 mm., a godišnja prosječna množina
vlage 58´57o.


God. 1898. palo je do 1000 mm. oborina, g, 1900. pako
1207´7 mm., dck je g. 1902. palo 1271 mm. oborina, indi od
godine 1898. do godine 1902. palo je tu ukupno oborina
5865 mm., ili prosječno godimice 1175 mm. Ovu ^množinu
ostale postaje u Banovini izkazati ne mogu, koja se okolnost
sravnivanjem svesti može na tvrdnju Dr. Schreibera, da razlika
nadmorske visine od 1000 m. množinu oborina podvostručuje.


— No u ovim podatcima ipak ne nalazimo temelja, da upliv
šume na vrieme i množinu oborina zanieČemo, buduć su osim
postaje u Hrastovici takodjer i ostale postaje u Banovini —