DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1903 str. 56     <-- 56 -->        PDF

— 638 —


banje prama gore, jer promotrimo li točke tangente raznih
dielova na jednom pravcu strujanja, to demo na istim smjer
brzine uzdušnih čestica opažati.


Predmievati je, da osovni sustav (komponenta) u razmjerju
prama vodoravnoj, od podnožja gora pa do blizu vrhunca raste,
te u tom nam je tražiti i razlog obilnosti kišnim oborinama.


Položaj postaje na strmim obroncima, uplivat će na relativno
obilje oborina, ako ista leži u smjeru vladajudih vjetrova,
koji dovode vlažni morski uzduh.


Leže li doline tako, da u iste vlažni vjetrovi izravno dopiruju,
to nastaje živahno uzdušno gibanje u vis, što uvjetuje
pomnožavanje kiše u takovom području okolice.


Mogu tada nastupiti i mjestimične vijavice, koje prouzrokuju
pljusak kiše na vrlo ograničenom prostoru kao i prolom
oblaka, što ovisi o položaju (terraina) zemljišta, a obilje oborina
nedvojbeno je ovisno od osnovne komponencije gibanja.


Dodjedno svomu promatranju i proučavanju dolazi prof.
Schreiber do konačnog zaključka, da ne postoji upliv šume
na klimu i vrieme.


U godišnjem izvješću zagrebačkog meteorološkog observatorija
za god. 1901. God. I., sadržani su podatci, odnoseći se
na naše klimatičke odnošaje i množine godišnjih oborina.


Žalibože, -premalo je ustrojeno meteoroložkih postaja, da bi
se odnošaji pojedinih okoliša medjusobuo prispodabljati mogli,
a tako isto je u tom pogledu od uštrba i okolnost ta, da nam
takovi podatci manjkaju i iz prijašnjih godina.


U cielom području postojavše II. banske krajiške pukovnije
nalazi se samo njekoliko ombromelrijskih postaja, a nijedna
meteorološka postaja I., II. ili III. razreda, to i ta
okolnost ovdje onemogućuje svako što točnije ustanovljenje
klimatskih odnošaja pojedinih predjela Banovine.


Ombrometrijske postaje u Banovini su u Petrinji, Hrastovici.
Glini, MečenČanima, Kostajnici, Sunji i Jasenovcu, ter je
glasom predspomenutog izvješća zagrebačkog meteorološkog
observatorija g. 1901. palo oborina u okolišu: Gline 996 mm.,