DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1903 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 634 —


Na srednju godišnju temperaturu osobito upliva visina
položaja, vrlo vjerojatno i proporcionaliteta izmedju padanja
temperature prama uzdizavanju visina, uzvisivanju položaja.


Po proučavanju direktorialnog assistenta meteorologicijog
instituta, Lindemanna, dolazi dr. Schreiber do zaključka, da
je dnevna promjena temperature prema visini položaja znatna,
jer dok u niveau´u mora termometar prosječno od 6 satili u
jutro do 2 sata poslie podne za S´S" raste, raste u visini od
1000 m. jedva tek za 4" dočim je padanje temperature od
2 sata poslie podne do 10 sati večeri bitno manje.


Što se tiče minimalne temperature, to se je bojati, da na
te vriednote uplivaju instrumenti.


Naročito prenizke temperature mogu nastati razstavljenjem
vinovice u cjevi termometra, ako ne bi to opažatelj pravodobno
smotrio i pogrješku uklonio.


Padanjem i nagomilavanjem hladnog uzduka po nodi na
podnožje ravnica i dolina, nastaju hladne nodne temperature u
otvorenom položaju, u gradovima se to manje opaža, što se
opet pripisuje uplivu sgrada, ograničenog prostora za opažanja
odabranog i pričvrščivanju instrumenata na stiene samih zgrada.


Poput temperature uzduha, može se i godišnja srednja uzdušna
vlaga opredieliti, i to predočenjem porazdiobe uzdušne
pare diljem zemaljske površine.


Pojedine postaje kad i kad izkazati mogu osobito velike
pozitivne odklone, koji se mogu svesti na postupak sa psychrometrom.


Ako je obklop mokrog thermometra loš, ili ako nije ovlaženje
dosta dugo prije preduzetog opažanja izvedeno, to se tada
stupanj vlage iztiče previsokim.


Znatnim pozitivnim odklonom razlogom može biti proti
vjetru vrlo zaštićeno smještenje psjchrometra, a obratno na
visokom položaju na vrlo otvorenom i izloženom mjestu izpostaviti
instrumenti, pokazuju relativno male parne napetosti.


Jednostavan i jeftin psjchrometar nije zato loš instrumenat,
jer i skupocjeni instrumenti ne mogu bolje svrsi služiti,
ako su u zločestoj ruci, t. j . ako se nevjesto rabe.