DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1903 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 633 —


kojoj osnovi je izvesti temeljne formule za bitna meteorologična
opažanja


Računati nam je bo sa uzdušnim slojevima, koji se u neposrednoj
blizini nalaze sa kopnom i vodom, kao zemaljskom
površinom. Temperatura u ovim slojevima manje je ovisna od
topline, koju sunčanim trakovima oduzimlju, nego li od odnošaja
temperature tla, nad kojim se oni vitlaju, i strujanju pram
svemiru.


Predmievati je za to, da su od upliva obijuh okolnostih
razlike temperature vrlo ovisne, koje se formulom mehaničke
teorije o toplini, razjasniti mogu.


U tom pogledu su teoretična proučavanja zakona temperature
doljnih. uzdusnih slojeva, od male koristi, buduć tomu
podlogom služiti ima ino stanovište (Činjenice).


Tim se ali ne tvrdi, da se teorija ima smatrati suvišnom,
pače u protiv teoretična proučavanja zakona temperature prispodabljanjem
sa proiztocima zbilja iistanovljenima, jesu vrlo
važna. (Vergleicli der Ergebnisse mit der Wirklichkeit).


Opažanjem ustanovito je, da u obće uzdušna temperatura
prama visini pada. Učestale promjene od ovog zakona nisu u tom
pogledu mjerodavne. Proučavanjem opažanja u svim skoro klimatima,
došlo se je do uvidjavnosti, da je proportionaliteta
padanju temperature u visinama, prvo približenje, koje svrsi
najviše odgovara, i da se mal´ ne u svim krajevima zemlje
skoro jednaki koeficienti izpostavljaju.


Stalnost upliva geografičke širine i esposicije, svesti je na
teoriju ob upijanju i izžarivanju topline.


Promatranjem karta isoterma upada nam odmah u oČi
upliv kopna i vode, usljed kojeg se isoterme veoma oddaljuju
od istosmjernica prama ekvatoru. Manje nepravilnosti pokazuju
se i po kontinentu, i za to je predmjevati, da osim visine položaja
— ako ne postoje pogrieške u redukciji svedene na površinu
(niveau) mora, — postoje još ini razlozi lokalne naravi,
koji na odnošaje temperature uplivaju, ma da i nisu od osobite
važnosti.


44