DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1903 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 632 —


površini, koja bi se po stanovitoj foi´muli izvadjala, čemu još
bitne zaprieke predstoje.


U tu svrhu valjalo bi ustrojiti pomanje kotare ua zemaljskoj
površini, ili pako pojedine predjele uzeti, koji su .u
samoj prirodi izra:iito omedjeni za se, kao kotare promatranja
i iztraživanja.


Ovakovi kotari tvorili bi zajedno područje jedne skupine,
što bi konačno vodilo žudjenoj svrsi.
Cielo bi ovakovo uznastojanje bilo komplicirano, poradi
znatnog gibanja uzduha.


Fizikalno svojstvo u gornjim slojevima zemlje, u koliko
isto upliva na uzduh i u koliko se kao predmet meteorologičkog
iztraživanja smatrati mora, opredieliti će se dovoljno ta predspomenuta
četiri faktora, ako se pri tom i naoblaka ter upliv
vodenih para, i t. d., na intensitatu sunčanih trakova, kao i
ostala ina sekundarna djelovanja u obzir uzeti imaju. Poradi
lahkog gibanja uzduha, mogu nastati i bitna poremedenja po
odnošaje, uplivajuće na predteče vremena i podnebje, koja smetaju
umjerenom toku zakonom opredieljenih pravilnosti, ter u
vrlo blizkim okolišima prouzročuju velike razlike u vremenitim
prigodama.


Sve ove uplive upoznati demo tek onda, ako temeljne zakone
exaktno proučimo i upoznamo.


Obzirom na četvrti faktor, biti će težko ustanoviti brojke
vriednota uplivanja, ako je svojstvo zemaljske površine na
malom području vrlo različito.


Ovako u glavnim potezima sudi i razpravlja dr. P. Schreiber
u »Tharander Forstliches Jahrbuch«, svezak 49. ob uplivu
šume na klimu i vrieme, dočim glede godišnje srednje uzdušne
temperature nadovezuje u glavnom sliedeće:


Porazdioba uzdušne temperature i zakoni, po kojima ista
uzsliedjuje, od davnine je predmet marljivog proučavanja meteorologa,
a da su ipak ti zakoni još malo exaktno poznati,
razlog je tomu taj, da nije proveden ozbiljan pokus proračunavanja
na pravom temelju mehaničke teorije topline, na