DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1903 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 630 —


kulture na odnošaje vlage još je znatniji. Bilje bo povedava
površinu na koju se izparuje, više se izparuje nego li tlo, na
kojem nema vegetacije, a tim pospješuje zasićenje uzduha s vlagom.


U tom je uzko spojena tvorba oborina. Zima obiluje najmanje
sa oborinama (145 mm.), ljeto najviše (231 mm.), i zato
se priznati mora, da bilje upliva na ove razlike.


Drveće se izparuje sporije ali neprekidno; lišće drveća se
razvija u svibnju, djelomice i prije, a list odpada ponajviše u
studenomu.


Poljsko bilje počima se razvijati tek u svibnju, u srpnju
im je već konac životnoj snazi. Šumsko drveće izparuje indi
najmanje 6 mjeseci, a poljsko bilje samo 3 mjeseca.


Potonjeg je bilja najveća transpiracija stegnuta u još užje
vrieme, buduć je ista za dobe sazrievanja manja, a najveća za
dobe razvitka cvata i u vrieme cvatnje.


Pomislimo li si tu omašnu množinu vode, koju bilje u
toli kratkom vremenu u atmosferu izhlapljuje, to potonja mora
biti vlage presita, a usljed brzog izparivanja tekuće i sgusnuća
plinovite vode sliede električni pojavi; žestoki vjetrovi i prolomi
oblaka zaredaju tamo, gdje je poljska gojitba prama zaštićujućoj
i ublažujućoj šumi suviše i nerazmjerno razprostranjena.


Mah preotimajuće gojitbe poljsko-gospodarstvenog bilja
uzrokom su nejednake porazdiobe oborina.
Najžešći pljusak u savezu sa prolomom oblaka i poplavama
izmjenjuje se sparinom i sušom.


Te nepogode šume ublažuju i proti istima su uztuk, kiše
bo pojednako razdjeljuju, čim se njihova žestina umanjuje, dapače
i gubi, doČim su same poplave redje, ter je odtok vode
u rieke pravilan i potrajan.


Krčenje šuma ne prouzročuje nepogodu poplava, već ju
prouzročuje tim napredujuća gojitba izdašno transpirajućeg
bilja, ter pošto poljsko gospodarenje sve više površina šumi i
šumskom gospodarstvu preotimlje, to se zato i te nepogode
sve više šire.


Prema ovom razlaganju prof. Heinricha postaje konačno
poljsko gospodarstvo po državu pogibeljno, što na svu sreću