DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1903 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 629 zine,
koje se tako uzduhu prieko šume privadjaju, kroz često
i snažno uzdusno strujanje i odvadjaju, u šumi bo ne ostaju,
kako je to nedvojbeno mjerenjem vlage i ustanovljeno.


Pojmljivo je zato, da iz šume proiztičude vodene pare ne
dolaze u prilog šumi, ved okolišu, te ako i poljodjelstvo atmosferu
obskrbljuje sa vodenim parama, neobskrbljuje ju u onoj
mjeri, kako se to donjekle naslućuje, izdašnije nego li šuma.


Profesor Dr. Heinrich tvrdi, da se ne može tajiti, da se
sa pomnožavanjem pučanstva u pojedinim krajevima obilje
vode umanjuje.


Močvare i črieti se izsušuju, rieke kotrljaju manje množine
vode, jezera tvore vede obale i padaju, gube se.


U umjerenom pojasu pokazuje se ovo umanjivanje sporije,
nego li u toplijim krajevima, gdje je potreba na vodi mnogo
osjetljivija i jača.


Da je čitavih krajeva, koji su postali nenapučeni, nije to
skrivilo izcrpljenje mineralnih hranivih sastavina tla, ved je
tomu bio razlog pomanjkanje vode, jer umanjivanje vode je i
posljedica vrlo razširenog poljskog gospodarstva.


To ne potječe od samog umjetnog izsušivanja močvara i
črietova, niti od krčenja šuma, ved od neizmjerne potrebe vode
u kratkom vremenu vegetacije našeg kulturnog bilja, ter podržavanja
znatnih množina vode u samoj obradjenoj mehkoti.


Intenzivna gojitba bilja troši razmjerno više vode usljed


izparivanja bilja, nego li extenzivna, budud se za dobe od


njekoliko mjeseci vegetacije troše neizmjerne množine vode iz


parivanjem u uzdušni ocean, što prouzročuje nerazmjerne ali


česte oborine, kojih se je bojati u mnogim kaajevima, koji su


šuma lišeni.


Iztražujud prof. Heinrich množine vode, što no ih poljsko


bilje za trajanja vegetacije troši, i prispodabljanjem istih sa


izdašnošdu izparivanja šumskog drveda, dolazi do zaključka:


Šumsko bilje prima dovoljne množine vode, od koje je


samo njeki dio potreban, đočim ostatak samo tlo upija u probit


vrielovlja (vriela) potoka i rieka. Upliv šumske i gospodarske