DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1903 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 628 —


Drugačije je tomu u nekim prigodama, kao primjerice za
oluje, jer tada se predteČa kondensacije širi i razvija u doljnim
slojevima atmosfere.


Malo je teme u uporavljenoj meteorologiji, preko koje se
toliko piše i razpravlja, koliko o uplivu šume na oborine, pa
ipak dosadanjim proučavanjem ovo pitanje ostalo je neriešeno.
Eazlog tomu nalazi Dr. Sclireiber u tom, sto se nije obzir
uzimao na prigode, u kojima je silno, pravilno i slučajno
mienjanje u oborinama nastajalo, a koje je sigurno od promjene
šumskog stanja neodvisno, da zato stojimo pred zapletenim
problemom, da ne možemo djelovanje jednog nit drugog
faktora na čistac izvesti, pa zoto da bi se ovo pitanje kraju
privesti imalo po strogoj metodi matematično plijsikalnira
znanostima.


Dosadanja šumska opažanja u tom pogledu ne podaju
valjano uporište k riešenju toga pitanja. U tu svrhu bi se
morala što više u unutarnjosti šume na dovoljno velikim čistinama
urediti kišomjerne postaje i u obde postaje za mjerenje
oborina.


Sa kišomjerima pako postavljenim pod krošnjama drveća,
ustanovljiva se samo ona množina oborina, koja nije na
samoj krošnji zadržana i koja nije mimo odcurila.


Tako je ustanovilo, da se po prilici u tako postavljene
kišomjere, t. j . na tlo pod krošnjom drveća, od pale oborine
u bukvicima 16—907o, u omoricima 73 — 787o, u boricima
66—7o7o i u porastlinama od ariša do 857o ukupno vode sabere.


Dr. Sehreiber sumnja, da dosadanji sistem dvogubili postaja
vodi k svrsi i k riešenju pitanja glede upliva šume
na vrieme. Postaje se bo uredjuju blizu ruba šume, dočim bi
svrsi valjda više odgovaralo, da se uredjuju na središtu u većim
šumskim komplexima, da se preduzimlju prispodabljanja sa
ukupnim opažanjem vremena, ter tvrdi, da je prigodom oborina
to absolutno i nuždno.


Predmievati se može, da silesija lišća velike množine vode
izparuje što obilje kiša prouzroČuje, no vodene se parne mno