DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1903 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 623 —


neblja te osobite kršovitosti tla ne ide sa spomenutim vrstima
dryeča, tamo bi se moralo pokušati sa uzgojem nizke bukove
šume, nu ne sa čistim BJekom, jer kod takovog se, kako je
poznato, neda bukva uzgajati, nego sa prebornim siekom.


Biti će mjestimično dovoljno takovih sastojina, koje bi se
mogle lahko pretvoriti u nizku prebornu šumu, nu kako ne
imamo glede toga još dovoljnog izkustva, imali bi se učiniti
pokusi Takovi pokusi mogli bi se učiniti bez osobitog troška
najprije na manjim površinama a posije kaka bi se u tomu
steklo dovoljno izkustva, moglo bi se preči na prcvadjanje u
većem obsegu.


Navedenim mnijem da sam dovoljno dokazao, da je potrebno,
da u mnogom pogledu prekinemo sa dosadašnjim! tradicijami,
te da moramo nastojati što bolje proučiti osebine i
potrebe našega šumarstva a i žiteljstva pojedinih krajeva, te
prilagodjivati se s jedne strane novijim stečevinama šumarske
znanosti, a s druge strane promjenjenim odnošajima i potrebama
ovlaštenika, nastalih usljed pomnoženja pučanstva, diobe
zadruga i sve to većeg nestajanja šumskog tla A. Kern.


Upliv šume na podnebje i vrieme.


Stručna mnienja ob uplivu šume na podnebje i vrieme se
razilaze, jer dok jedni sude, da je taj upliv bitan, drugi ga
niječu, dok opet njeki ga samo djelomice i donjekle priznavaju.


Geograf Wojeikoff tvrdi, da je šuma od znatnog upliva za
podnebje i vrieme, dočim je profesor Dr. Paul Schreiber protivnog
mnienja, on bo misli, da je upliv šume po uzdušnu
temperaturu toli neznatan, da nije od bitne praktične važnosti.


Wojeikoff pripisuje uplivu šume, da se temperatura u obče
povisuje — često prekidno — od morske obale prama velikomu
kontinentu, ili samo usporito raste, no profesor Schreiber
priznaje tu činjenicu drugim okolnostima, a naročito obćenitim
razlikama temperature, kao primjerice izmedju šumom bogate
Bosne i na šumama oskudjevajuće Hercegovine.