DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1903 str. 77     <-- 77 -->        PDF

— 575 —


niku trgovačkog doma g. Dr. Milanu Amrušu, najljubeznije primiti, tor
joj uztrpljivo pružiti priliku: da izcrpivo objasni stanje dužičnog tržišta
i naznači one mjere za koje drži, da bi ih imale zem. vlasti poprimiti,
da se drvotržnim prilikam pomogne.


Okolnost što se Preuzvišeni gospodin svietli ban nije izvolio ograničiti
na konvencionalnu poruku i obećanje, već što se je isti glede
molbe, koja je za tim išla: da se ove jeseni što manje šume sposobne
za dužicu proda, ter da se ovojesenske dražbe hrastova, iznimno što
kašnje razpišu, izvolio okretno zapodjenutom razpravom o predmetu
svestrano orientirati, pa pri tome razviti svoje misli i nazore i o potežkoćama,
koje su s namjeravanom akcijom spojene, napunjuje izaslanike
trgovačkog doma glede sudbine njihove predstavke najboljom nadom.


Nakon što se je svietli ban s deputacijom najljubeznije oprostio,
pošla je ista do presvietlog gospodina odjelnog predstojnika Šumanovića,
da njegovu pozornost na predmet svrati, ter da izruči njegovoj zaštiti
interese drvotržnog odsjeka. Ne moramo tek iztači, da je presvietli
gospodin svu pozornost naglašenim potežkoćam posvetio, ter osobitim
zanimanjem razlaganja deputacije pratio.


Dieleć se od banskih dvorova ponjela je deputacija živi utisak
da je svoje tegobe pružila u najbrižnije ruke, koje će u okviru moguć,
nosti sve učiniti, da se taj ogranak našeg trgovinskog stabla što bolje
zazeleni i što krepčije razvije.


Iz upravne prakse.


Kupci šumskih proizvoda nisu dužni glede kupljenog
drva iz kazati se propisanom izvoznicom.


Dne 2 ). svibnja 1901. pronašao je imovinski nadlugar J. S. kod
posebnice M. Š. iz B. izradjeno friško prošće u ogradi podkućničkog
vrta, pak ju je pozvao da predoči propisanu izvoznicu, kojom bi imala dokazati,
kako je u vrtnom plotu pronadjeno prošće stekla. Ne imajući
nikakve izkaznice, niti znajući o kakvih postojećih propisih glede iste,
izjavila je ona pomenutom nadlugaru, da je ovo prošće kupila u dobroj
vjeri javno na zemaljskoj cesti, koja vodi kroz mjesto B. od nekog joj
nepoznatog žitelja iz sela L. za pogodjenu cienu od 9 kruna. Prema
službenom obnašašću nadlugara podniela je kot. šumarija u B. proti
posebnici M. Š. prijavu kr. kot. oblasti u B. sa odštetnim zahtjevom od
34 K. Dotična oblast presudila je prijavljenu nakon provedenog razpravnog
postupka poradi prekršaja §. 60. šum. zakona od 3. prosinca
1853., počinjenog time, što se nije mogla glede prijavljenog prošća iz